Magiczne Bestsellery

  |  

Promocje

  |  

Horoskop

  |  

Salon Wróżb i Magii

  |  

Magiczny Blog

  |  

Kontakt / O nas

  |  

Koszty dostawy

Zamknij [X]
Galeria
Zarys współczesnej duchowości świata i człowieka
Zarys współczesnej duchowości świata i człowieka
Galeria okno

Zarys współczesnej duchowości świata i człowieka

Ocena: 0.0 (Brak ocen)
Typ produktu Ilość stron: 580
Oprawa: miękka
Dostępność:
48 godzin + czas dostawy
Opis książki Zarys współczesnej duchowości świata i człowieka

35.10

Ilość
Dodaj do schowka najniższa cena z 30 dni: 31,45 zł

Książka ta jest obszerną pracą popularnonaukową o charakterze koncepcyjnym i interpretacyjnym, której skrócone wersję stanowią wydane wcześniej książki „Duchowość świata i człowieka” oraz „Spirituality of the world AND human being” Jest ona adresowaną do każdego czytelnika niezależnie od wyznawanej religii, praktykującego wiarę w Boga i niepraktykującego, wierzącego i niewierzącego w Boga. Zawiera koncepcje, interpretacje i odkrycia oraz opisuje zagrożenia, objawienia, wizje, znaki i prewencyjne działania oraz programy, które powinien poznać każdy człowiek chcący żyć świadomie i w wewnętrznej wolności oraz pokoju.

Książka dostarcza wiedzę o duchowości świata i człowieka, adekwatną do wiedzy i potrzeb współczesnego człowieka. Przekazując tą wiedzę w oparciu o koncepcje i modele autor w ten sposób odwołuje się do wyobraźni człowieka. Współczesny człowiek chce poznać jak funkcjonuje strona duchowa świata i człowiek. Książka powinna zaspokoić tę poznawcza potrzebę człowieka. Ludzie powinni wiedzieć, że jest sens wierzyć i praktykować wiarę w Boga, że to jest dla nich dobre. Praktykowanie wiary w Boga nastąpi wtedy, kiedy ludzie zrozumieją, że strona duchowa jest nadrzędna nad materialną, że dobre i złe uczynki powodują powstawanie w niej dobra i zła duchowego, które ma wpływ na życie człowieka i dzieje świata, że obecnie jest wielka potrzeba duchowa praktykowania wiary w Boga. Muszą też rozumieć, dlaczego powinni to robić.

Książka ta wyjaśnia w sposób popularnonaukowy duchowe przesłanki praktykowania wiary w Boga. Wyjaśniając duchowość świata i człowieka w książce opisano duchowo-materialny model materii, istot żywych, oraz świata, psycho-somatyczno-duchowy model człowieka oraz strukturalno-funkcjonalno-duchowy model umysłu. Wyjaśniono motywacyjny mechanizm podejmowania decyzji przez człowieka oraz istotę wpływu czynników duchowych na zachowania człowieka. Wyjaśniono ożywiające działanie duszy ludzkiej i przedstawiono jej model, w którym wyróżniono duchowe dobro i zło uczynkowe, stanowiące przestrzeń interakcji czynników duchowych, duszy, umysłu i ciała człowieka. Istnienie dobra i zła duchowego potwierdzają zamieszczone w książce zdjęcia.

W oparciu o opracowane koncepcje i modele zinterpretowano prawdy religii chrześcijańskiej. opisano naturę duchową Boga, Duchów Dobrych i złych. Wyjaśniono istotę duchową łask Dobrych i pokus złych duchów oraz miłości i nienawiści jako dobrej i złej energii duchowej o mocy sprawczej. Miłość pochodzi od Boga i ma duchową moc uszczęśliwiającą i przemieniającą. Nienawiść ma destrukcyjną moc duchową. Odkryto zagrożenie przesileniem duchowy, czyli przewagą i zła nad dobrem duchowym. Opisano objawienia fatimskie i wizje Ojca Klimuszki, które zapowiadają przemiany w Europie i na świecie wynikające z tego zagrożenia. Na podstawie zrobionych zdjęć w Medziugorje odkryto potrzebę nawracania się muzułmanów, tzn. uznania przez nich istnienia na świecie jednego Boga, który jest Bogiem Miłości, Miłosierdzia i Pokoju i który jest tożsamy Bogu Ojcu w religii chrześcijańskiej. Przedstawiono Program Solidarności Religijnej Chrześcijaństwa, Judaizmu i Islamu, który ma zapobiec przemianom w Europie i na świecie oraz zasady budowania cywilizacji miłości, jeżeli uda się wprowadzić ten program w życie. W załączniku do tej książki opisano Pakiet Programów Solidarnościowych, który ma przygotować państwa Europy Środkowej, Północnej i Wschodniej do przemian w Europie, jeżeli nie uda się ich uniknąć.

SPIS TREŚCI
1. CELE, PRZESŁANIA KSIĄŻKI..11
2. DUCHOWO-MATERIALNA KONCEPCJA ŚWIATA.13
2.1. Duchowo-materialny model materii.13
2.2. Duchowo-materialny model istot żywych.14
2.3. Byty duchowe.16
2.4. Duchowo-materialny model świata 19
3. DUCHOWO-MATERIALNA KONCEPCJA CZŁOWIEKA,
MODEL CZŁOWIEKA I UMYSŁU, WIARA DUCHOWA I UMYSŁOWA...... 21
3.1. Psycho-somatyczno-duchowy model człowieka 21
3.2. Strukturalno-funkcjonalno-duchowy model umysłu. Osobowość człowieka. Interakcja duszy i umysłu 24
3.3. Wiara duchowa i umysłowa 28
4. MODEL DUSZY, KRĘGI ŚWIADOMOŚCI I MOCY DUCHOWEJ
BŁOGOSŁAWIENIE, RELACJE DUCHOWE ........34
4.1. Model duszy 34
4.2. Kręgi świadomości i mocy duchowe 49
4.3. Błogosławienie i dobre życzenia. Przysięganie. Złorzeczenie i przeklinanie 53
4.4. Relacje duchowe człowieka z innymi ludźmi, istotami żywymi, rzeczami. Koherencja i trans duchowy 66
5. DZIAŁANIE OŻYWIAJĄCE DUSZY NA CIAŁO CZŁOWIEKA, UZDRAWIANIE DUCHOWE, PRZEMIANA DUSZY
I OSOBOWOŚCI 69
5.1. Działanie ożywiającej i wspomagające duszy na ciało człowieka 69
5.2. Istota duchowego uzdrawiania, przemiany duszy i osobowości. 75
5.3. Sposoby uzdrawiania duchowego, przemiany duszy i osobowości. 89
6. PODSTAWOWE PRAWDY RELIGII CHRZEŚCIJAŃSKIEJ W INTERPRETACJI DUCHOWEJ 97
6.1. Bóg. Postacie-osoby Boga. Matka Boska. Osoby święte. 97
6.2. Aniołowie. Złe duchy. Duchowa walka dobra ze złem 108
6.3. Powołanie. Talenty. Zbawienie. 110
6.4. Nawracanie się. Sakramenty święte. Modlitwa 117
7. POWOŁANIE DO MAŁŻEŃSTWA I ŻYCIA W RODZINIE. 121
7.1. Powołanie do małżeństwa i życia w rodzinie 121
7.2. Relacje miłości w małżeństwie 122
7.3. Znaczenie miłości w małżeństwie 127
7.4. Znaczenie pożycia seksualnego w małżeństwie 133
7.5. Niezdolność do sprawowania sakramentu małżeństwa 144
7.6. Współczesne tendencje i perspektywy małżeństwa 152
8. ZŁE I DOBRE UCZYNKI, WOLA I MOTYWACJA,
INTENCJE I KREOWANIE PRZYSZŁOŚCI, WYCHOWANIE I EDUKACJA..... 156
8.1. Złe i dobre uczynki, konsekwencje i znaczenie duchowe 156
8.2. Wola i motywacja 159
8.3. Intencje zachowań i kreowanie przyszłości. 161
8.4. Wychowanie i edukacja 167
9. UCZUCIA, EMOCJE, MYŚLI I NIEDOJRZAŁOŚĆ,
POPĘDY, POTRZEBY I UZALEŻNIENIA, TRUDNOŚCI ŻYCIOWE, TERAPIA 172
9.1. Uczucia, emocje i myśli 172
9.2. Niedojrzałość emocjonalna, duchowa i behawioralna.. 174
9.3. Popędy, potrzeby i uzależnienia. 191
9.4. Trudności życiowe w rodzinach z uzależnieniem. Terapia 216
10. PRAWDA, POKORA, PYCHA I GODNOŚĆ CZŁOWIEKA, MIŁOŚĆ, MIŁOSIERDZIE I GNIEW BOŻY,
NIENAWIŚĆ, POKUSY, ROLA CIERPIENIA 222
10.1. Prawda. Pokora. Pycha. Godność człowieka 222
10.2. Miłość, miłosierdzie, gniew Boży 230
10.3. Nienawiść. Pokusy złych duchów 237
10.4. Rola odkupieńcza cierpienia. Cierpienie codzienne, motywacyjne i niewinne 244
11. DUCHOWE DOBRO I ZŁO W CZŁOWIEKU I NA ZIEMI, ZAGROŻENIE PRZESILENIEM DUCHOWYM
I PRZEMIANAMI NA ŚWIECIE 249
11.1. Duchowe dobro i zło w człowieku 249
11.2. Dobro i zło duchowe i materialne na Ziemi. Dzieła Boże i ludzkie 283
11.3. Zagrożenie przesileniem duchowym i przemianami na Ziemi 289
11.4. Zapobieganie przesileniu duchowemu przez pomniejszanie zła i powiększanie dobra na Ziemi i w człowieku 298
12. PRZEMIANY NA ZIEMII W III TAJEMNICY FATIMSKIEJ I WIZJACH OJCA KLIMUSZKI, TRZY DNI CIEMNOŚCI 353
12.1. 100 rocznica objawień fatimskich. Cel objawień, spełnianie się 353
12.2. III tajemnica fatimska 358
12.3. Aktualność III tajemnicy fatimskiej i jej związek z objawieniami w Medziugorje i wizjami Ojca Klimuszki 363
12.4. Wizje Ojca Klimuszki. Przyszłość Europy. Proroctwa dla Polski 369
12.5. Trzy dni ciemności 382
13. JAK ZAPOBIEC PRZESILENIU DUCHOWEMU I PRZEMIANOM NA ZIEMI NA DRODZE RELIGIJNEJ 386
13.1. Nadprzyrodzony znak oczyszczania Ziemi ze zła duchowego w Medziugorje 386
13.2. Nawracanie się. Modlitwa. Sakrament spowiedzi i Eucharystii. Dobre uczynki. Cierpienie 395
14. JAK ZACHOWAĆ POKÓJ NA ŚWIECIE 428
14.1. Nadprzyrodzony znak zachowania pokoju na świecie w Medziugorje 428
14.2. Program Solidarności Religijnej Chrześcijaństwa, Judaizmu i Islamu 438
14.3. Prewencyjne znaczenie Programu Solidarności Religijnej Chrześcijaństwa, Judaizmu i Islamu dla zachowania pokoju w Europie na świecie 455
15. JAK BUDOWAĆ CYWILIZACJĘ MIŁOŚCI 467
15.1. Uwarunkowania, prawa entropii, bilansu i przesilenia duchowego w budowaniu cywilizacji miłości 467
15.2. Przesłanki, podstawy i zasady budowania cywilizacji miłości 499
15.3. Znaczenie Programu Solidarności Religijnej Chrześcijaństwa, Judaizmu i Islamu dla budowania cywilizacji miłości 505
16. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRZEMIAN NA ZIEMI 512
16.1. Przygotowania do przemian na Ziemi według III tajemnicy fatimskiej i wizji Ojca Klimuszko 512
16.2. Przygotowania do trzech dni ciemności. 424
16.3. Europa po przemianach według III tajemnicy fatimskiej i wizji Ojca Klimuszko. 527
16.4. Porządek miłości na świecie po trzech dniach ciemności..531
17. STRESZCZENIE...535

Szczegóły książki Zarys współczesnej duchowości świata i człowieka
 • Tytuł: Zarys współczesnej duchowości świata i człowieka
 • Autor: Janusz Łapszo
 • Wydawnictwo Łapszo Janusz
 • Oprawa: Miękka
 • Rok wydania: 2018
 • Ilość stron: 580
 • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
 • Model: 9788394765149
 • Język: polski
 • Podtytuł: Koncepcje, interpretacje, odkrycia, zagrożenia, objawienia, wizje, znaki, prewencyjne działania i programy.
 • ISBN: 9788394765149
 • EAN: 9788394765149
 • Wymiary: 14.5x21.0x3.5 cm
Recenzje książki Zarys współczesnej duchowości świata i człowieka - przeczytaj opinie klientów:

Podobne produkty
eBook Mity współczesnej duchowości pdf Mity współczesnej duchowości

Cena: 21.74 zł
W prezentowanej książce przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych zastanawiają się nad o...
eBook Porwanie Kościoła Rzeczy ostateczne człowieka i świata w wierzeniach Kościołów tradycji protestanckiej mobi epub Porwanie Kościoła Rzeczy ostateczne człowieka i świata w wierzeniach

Cena: 10.46 zł
Porwanie Kościoła - opracowanie historii oraz wierzeń dotyczących rzeczy ostatecznych czło...
eBook Zarys współczesnej ortodoncji mobi epub Zarys współczesnej ortodoncji

Cena: 152.15 zł
Kolejne, IV wydanie znakomitego podręcznika współczesnej diagnostyki i leczenia ortodontyc...
eBook Zarys anatomii człowieka mobi epub Zarys anatomii człowieka

Cena: 177.65 zł
Kolejne, IX już wydanie podręcznika anatomii od wielu lat cieszącego się dużą popularności...
eBook W obronie człowieka. Zarys antropologii filozoficznej Franciszka Gabryla (1866-1914) epub W obronie człowieka. Zarys antropologii filozoficznej Franciszka

Cena: 27.20 zł
Jak zauważyła w swej recenzji dr Teresa Stankiewicz, "w wieku XIX neoscholastyka weszła w ...
eBook Zarys współczesnej promocji zdrowia mobi epub Zarys współczesnej promocji zdrowia

Cena: 75.65 zł
W sposób zwięzły i przystępny, w krótkich rozdziałach omówiono uwarunkowania zdrowia i cho...
eBook W obronie człowieka. Zarys antropologii filozoficznej Franciszka Gabryla (1866-1914) pdf W obronie człowieka. Zarys antropologii filozoficznej Franciszka

Cena: 27.20 zł
Jak zauważyła w swej recenzji dr Teresa Stankiewicz, "w wieku XIX neoscholastyka weszła w ...
eBook Zarys dziejów gospodarczych świata pdf mobi epub Zarys dziejów gospodarczych świata

Cena: 42.50 zł
Obydwa tomy Zarysu historii gospodarczej świata nie są klasycznymi podręcznikami historii ...
Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości? Tom 2 Dlaczego religie muszą ustąpić miejsca wyższej duchowości? Tom 2

Cena: 50.40 zł
Książka ta opisuje głównie zapomniane przekłamania chrześcijaństwa, co ukazuje zupełnie in...
Sklep prowadzony przez: Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, NIP: 542-315-11-57, REGON: 200317860, KRS 0000569207
+48 85 674 36 19, sklep@czarymary.pl

Copyright © 2004-2024 CzaryMary.pl