Magiczne Bestsellery

  |  

Promocje

  |  

Horoskop

  |  

Salon Wróżb i Magii

  |  

Magiczny Blog

  |  

Kontakt / O nas

  |  

Koszty dostawy

Zdrowie i uroda
Kategorie
Nowości
Kontakt

+48 85 674 36 19
pn-pt w godz. 10-18

Bezpieczne zakupy

Produkty w kategorii Filozofia

Cena: od: do:
Sortowanie:

Niniejsza publikacja zawiera jednocześnie syntezę i uzupełnienie treści dydaktycznych przekazywanych w ramach wykładów z aksjologii i prakseologii. Dzięki rokrocznym aktualizacjom zgodnie z bieżącą wiedzą o wykładanym przedmiocie, ostatecznie przyjęła kształt zrecenzowanego podręcznika...

Nasza cena:
25.42zł
dodaj do koszyka

Wiodące pytanie cyklu wywiadów - czy dziś można być porządnym człowiekiem, kierującym się normami etycznymi? Czy można nie ulegać presji popkultury i gdzie szukać wzorców? A także - czy istnieje sprawiedliwość, przyzwoitość oraz dokąd zmierza współczesny świat?... Na wszystkie te pytania odpowiedzi...

Nasza cena:
76.50zł
dodaj do koszyka

ETYKA OBOWIĄZKU I WARTOŚCI. Księga jubileuszowa z okazji 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej ks. prof. Ryszarda Monia Chęć uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej ks. prof. Ryszarda Monia stała się dla jego środowiska uniwersyteckiego okazją do przygotowania bardzo...

Nasza cena:
29.75zł
dodaj do koszyka

Przedkładana Czytelnikowi książka jest próbą zmierzenia się nie tyle z całością labiryntu Foucaultowskiej myśli, podąża zaledwie za archeologicznymi jej tropami i to drogą, która wcale nie jest jedyna.

Nasza cena:
32.13zł
dodaj do koszyka

Praca dotyczy metody badania choroby psychicznej i konfrontuje wyjaśnienie z rozumieniem. Konfrontacja ta wykazuje ograniczoność wyjaśniania w rozpoznawaniu zaburzeń psychicznych i bezużyteczność tej metody jako wyłącznego sposobu badania choroby psychicznej. Epistemologia zaangażowana w wykładni...

Nasza cena:
32.98zł
dodaj do koszyka

Publikacja oparta jest na materiale wykładów dla studentów filozofii i socjologii. Obejmuje ona ujęcie kultury w aspekcie podstawowych instytucji społeczeństwa. Dodatkowo przedstawiono tu powiązane z edukacją i religią moralność, a także poznanie.

Nasza cena:
26.78zł
dodaj do koszyka

Głównym celem książki jest przedstawienie zarysu ontologii rzeczywistości wirtualnej. Autor prowadząc rozważania nad problematyką wirtualności, stara się uzasadnić tezę, iż rzeczywistość wirtualna jest pewnym rodzajem rzeczywistości, funkcjonalnie odpowiadającym światu realnemu lub nawet go...

Nasza cena:
26.78zł
dodaj do koszyka

Niniejsze opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na dwa fundamentalne pytania. Po pierwsze: co kryje się pod ogólnym pojęciem „wartość utylitarna”? Po drugie: jak istnieją i w jaki sposób poznajemy wartości utylitarne? Autor poprzez swoje rozważania szeroko przedstawia podjętą problematykę.

Nasza cena:
28.56zł
dodaj do koszyka

Myślą przewodnią książki jest rekonstrukcja drogi, jaką przebyła idea performatywności od kontekstu teatrologicznego ku innym sztukom i szeroko pojmowanym działaniom performatywnym. Temat publikacji zrodził się w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii UMCS w trakcie dyskusji o estetyzacji i...

Nasza cena:
37.49zł
dodaj do koszyka

Zbiór prac. który czytelnik otrzymuje w niniejszym tomie, jest bardzo różnorodny, ale spojony zasadniczą ideą. Autorzy podejmują tu wysiłek zorganizowany wokół jednej intelektualnej linii, choć skierowany w dwu kierunkach. Z jednej strony opisują rolę, jaką pełnią obrazy w poznawczym...

Nasza cena:
30.35zł
dodaj do koszyka

[Ten] zbiór tekstów [...] jest silnie zróżnicowany pod wieloma względami - co do formy literackiej tekstów, stylów wypowiedzi, podejmowanych tematów, [...] orientacji intelektualnych i emocjonalnych Autorów - ale łączy je wszystkie [...] osoba zmarłego niedawno profesora Stefana Symotiuka. [...] To...

Nasza cena:
32.13zł
dodaj do koszyka

Profesor Marian Filipiak napisał książkę dla czytelników zainteresowanych podstawowymi problemami egzystencjalnymi. Ma ona charakter popularnonaukowy, a sam Autor starał się pisać w taki sposób, by czytelnik bez trudu mógł ustosunkować się do jego wywodu. Publikacja składa się z osiemnastu –...

Nasza cena:
28.56zł
dodaj do koszyka

Autorzy niniejszej publikacji, polscy filozofowie analityczni młodszego, średniego i starszego pokolenia, starają się znaleźć odpowiedź na następujące pytanie: Czy pojęcie sytuacji, tak szeroko analizowane i dyskutowane w XX wieku, a zwłaszcza w ostatnich dziesięcioleciach, należy do dobrze...

Nasza cena:
26.78zł
dodaj do koszyka

Niniejsza monografia zawiera analizę najbardziej Niniejsza monografia zawiera analizę najbardziej znaczących dla twórczości Woolf tekstów dokonaną w kontekście filozofii dionizyjskiej Nietzschego. Publikacja omawia antymetafizyczny charakter dyskursu tej autorki poprzez zastosowanie kategorii...

Nasza cena:
28.90zł
dodaj do koszyka

Niniejsza książka jest próbą krytycznej analizy kluczowych stanowisk w nowożytnej filozofii pod kątem sporu o obecność i sposób funkcjonowania pojęciowej treści w zmysłowej percepcji. W moim przekonaniu filozofia tego okresu – od Kartezjusza do Hegla – stanowi znakomity inkubator, w którym...

Nasza cena:
30.35zł
dodaj do koszyka

Zainicjowana po przewrocie politycznym w roku 1989 transformacja ustrojowa [...] radykalnie przeorała rynek pracy, wprowadzając w miejsce socjalistycznego nakazu zatrudnienia liberalne reguły kapitalistyczne; u progu XXI wieku powstały nowe technologie, nowe formy organizacji pracy, nowe zawody,...

Nasza cena:
41.06zł
dodaj do koszyka

Przedstawiona praca to zbiór ciekawych naukowych artykułów dotyczących bogatej problematyki obrazu. Z dużym uznaniem trzeba odnotować oryginalny i niezwykle trafny zamysł zestawienia ze sobą wielu opracowań analizujących obrazowanie rzeczywistości z perspektywy kilku modalności zmysłowych, a tym...

Nasza cena:
28.56zł
dodaj do koszyka

Trzy główne kategorie – kryzys, wartości, kreatywność – tworzą problemową strukturę książki. Po pierwsze, zostają wskazane te modelowe sposoby rozumienia kryzysu, które wyłoniły się w rozwoju filozofii dziejów oraz uzyskały znane reprezentacje we wpływowych teoriach. Po drugie, zostają określone...

Nasza cena:
26.78zł
dodaj do koszyka

Z recenzji Książka Magdaleny Krasińskiej Wzniosłość, patos, lament. Typy jednostkowości muzyki to praca mająca swe źródło w prawdziwie filozoficznym zainteresowaniu. Jak bowiem pisał w Dialektyce negatywnej Theodor Adorno „[f]ilozofia, jak wskazuje jej stan historycznie osiągnięty, ujawnia swoje...

Nasza cena:
44.20zł
dodaj do koszyka

Publikacja dr Doroty Tymury ma charakter rzetelnego opracowania popularnonaukowego. Autorka wykorzystała w niej wybraną literaturę nowożytną, głównie obcojęzyczną, dokonała udanego przekładu Ksenofontowej „Obrony Sokratesa”, opatrując go szerokim wprowadzeniem i komentarzem, które bez wątpienia...

Nasza cena:
16.07zł
dodaj do koszyka
Sklep prowadzony przez: Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, NIP: 542-315-11-57, REGON: 200317860, KRS 0000569207
+48 85 674 36 19, sklep@czarymary.pl

Copyright © 2004-2024 CzaryMary.pl