Magiczne Bestsellery

  |  

Promocje

  |  

Horoskop

  |  

Salon wróżb i magii

  |  

Magiczny Blog

  |  

Kontakt / O nas

  |  

Koszty dostawy

Wydawnictwo Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Cena: od: do:
Sortowanie:
Między nieuchronnością a możliwością - wychowanie w warunkach zmiany

Książka jest efektem badań i refleksji pedagogów z Katedry animacji kultury i pracy socjalno-wychowawczej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Zbiór studiów poświęcony jest refleksji nad społecznymi konsekwencjami życia w warunkach ciągłej zmiany. Autorzy próbują odpowiedzieć na...

Rok Wydania: 2015
Oprawa: Miękka
1-3 dni + czas dostawy
Nasza cena:
24.41zł
Cena rynkowa: 26.25
7%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Lipowanie pdf

Książka dotyczy wspólnot Lipowan, rosyjskich staroobrzędowców, tworzących swoiste "wyspy średniowiecznego prawosławia" na terenie Budziaku - regionu południowo-zachodniej Ukrainy. Autorzy zawartych w zbiorze tekstów omawiają zachodzące wśród starowierców zmiany społeczno-religijne, pamięć czasów...

Nasza cena:
26.91zł
Cena rynkowa: 31.20
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Magia i mitologia psychologii pdf

Książka jest autorskim przeglądem stanu psychologii jako dyscypliny wiedzy i jako zjawiska kulturowego w ujęciu interdyscyplinarnym. Myślą przewodnią jest krytyka idei ""człowieka psychologicznego"", w istocie zredukowanego do prostej fenomenologii i funkcjonalizmu. Koncepcja ta wywodzi się z...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Pięć ksiąg Tory pdf

Prezentowana książka to zbiór komentarzy do Tory, publikowanych wcześniej na łamach Tygodnika Powszechnego. Układają się one w roczny cykl czytań synagogalnych. Są to komentarze do poszczególnych zdarzeń biblijnej historii. Każdy fragment Tory zawiera bowiem konkretną opowieść. Ma swoich bohaterów,...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Pitagoreizm pdf

Prezentowana książka jest próbą stworzenia całościowej wizji pitagoreizmu na podstawie ogółu źródeł dostępnych współczesnemu badaczowi. Skoncentrowana jest wokół zagadnienie arche we wszystkich jego aspektach i we wszystkich dziedzinach rzeczywistości, które to zagadnienie było głównym problemem...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Ontologia bezkształtu pdf

Książka jest - Deleuzjańską w duchu - analizą koncepcji istoty ludzkiej w filozofii Nietzschego i Foucaulta. Stanowi także próbę ukazania Foucaulta jako spadkobiercy i kontynuatora Nietzscheańskiej ontologii sił, który - mimo że jego kontynuacja ma charakter twórczy - musi mierzyć się z podobnymi...

Nasza cena:
22.08zł
Cena rynkowa: 25.60
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Prawa człowieka i obywatela w zglobalizowanym świecie pdf

Głównym celem autorów jest opisanie w kategoriach filozoficznych - używając pojęcia granicy i przestrzeni - praw człowieka i obywatela oraz porównanie ich uzasadnienia i funkcji z perspektywy realizmu i idealizmu politycznego. Pozwala to pokazać, że prawa człowieka pozostają w stosunkach...

Nasza cena:
20.01zł
Cena rynkowa: 23.20
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Mediacje rodzinne pdf

Książka dotyczy mediacji w sprawach rodzinnych, w szczególności związanych z rozwodem. Prezentuje wiedzę teoretyczną na temat mediacji i rodziny w rozwodzie oraz propozycje konkretnych technik pomocnych na różnych etapach pracy z konfliktem. Waga sporów rodzinnych i jednocześnie coraz większa...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Ćandi, Sati, Parwati. Z dziejów literatury indyjskiej pdf

Książka to pierwsze opracowanie dotyczące bóstw tworzących panteon Bengalu. Autorka zajęła się omówieniem średniowiecznych poematów narracyjnych, zwanych mangalami. Postacią dominującą w tej poezji jest czczona od wieków małżonka Śiwy. Mangale pisane przez wybitnych poetów Bengalu stworzyły nowe...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
Dziecko nie mówi...

W książce autor prezentuje własna modyfikację tzw. metody lozańskiej, służącej do całościowego badania triady rodzinnej - matki, ojca i dziecka. Omawia on także rezultaty własnych badań nad wpływem złożonych, dynamicznych relacji rodzinnych na rozwój psychiczny małego dziecka. Proponuje rozumienie...

Rok Wydania: 2010
Oprawa: Miękka
1-3 dni + czas dostawy
Nasza cena:
27.34zł
Cena rynkowa: 29.40
7%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Synkretyzm a podziały religijne w bułgarskich Rodopach pdf

Przedmiotem pracy jest analiza wierzeń i praktyk religijnych muzułmańsko-prawosławnych społeczności lokalnych Rodopów Zachodnich, badanych pod kątem stosunku tych społeczności do sąsiadów-innowierców. Problem ten, o niewątpliwym znaczeniu lokalnym, wydaje się ważny także w kontekście zaostrzających...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Od zaciekawienia do zaangażowania pdf

Studium dotyczące rozwoju samoregulacji u niemowląt urodzonych przedwcześnie jest podsumowaniem doświadczeń badawczych i klinicznych autorki z ostatnich lat jej pracy. Autorka wykracza poza ramy koncepcji "traumy wcześniactwa" oraz odchodzi od tradycyjnego podejścia do badania rozwoju wcześniaków....

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej różnicy ontologicznej pdf

Książka w serii ""Filozofia kultury i edukacja"" dotyczy relacji między pedagogiką a filozofią. Szczegółowej analizie poddane zostały poglądy i dzieła Heideggera i Husserla. Tematy poruszane to: filozofia wychowania jako ontologia, jako ""antropologia"" i jako ""etyka"", różnica ontologiczna,...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi? pdf

Książka składa się z trzech zasadniczych części: - przeglądu dotychczasowych badań i koncepcji dotyczących poczucia szczęścia oraz najważniejszych wniosków z nich płynących, - prezentacji własnej koncepcji źródeł szczęścia i opis badań własnych dotyczących znaczenia emocji pozytywnych o różnych...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Architektura funkcjonalna teorii umysłu pdf

Książka pokazuje, w jaki sposób uszkodzenia mózgu wpływają na ToM (Theory of Mind). Sprawne funkcjonowanie ToM warunkuje satysfakcjonujące kontakty jednostki z otoczeniem, które są kluczowe dla niwelowania izolacji społecznej pacjentów neurologicznych. Poznanie architektury ToM wydaje się niezbędne...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Czikula kereglegczi. Zasady buddyzmu pdf

Mongolski traktat buddyjski Czikula kereglegczi tegüs udkatu szastir, czyli Zasady buddyzmu był podręcznikiem wiedzy buddyjskiej dla świeckiego wyznawcy. Dzieło przybliżało nowy wizerunek wszechświata i uczyło podstaw nowej religii, bez konieczności zgłębiania całego kanonu buddyjskiego. Napisane...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Obserwacje i pomiary astronomiczne dla studentów, uczniów i miłośników astronomii pdf

Książka zawiera propozycje kilkudziesięciu prostych obserwacji astronomicznych, które można przeprowadzić samodzielnie bez jakichkolwiek instrumentów optycznych albo za pomocą lornetki lub aparatu fotograficznego, oraz opisuje obserwacje trudniejsze, wymagające podstawowej wiedzy fizycznej i...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Noworoczny podarek albo o sześciokątnych płatkach śniegu pdf

Pierwszy polski przekład książki, w której Kepler usiłuje wysnuć z kształtu płatka śniegu podstawowe prawa przyrody. Do rozwiązania zagadek struktury plastra miodu, najbardziej ekonomicznego ułożenia kul w przestrzeni i kształtu śnieżynek próbuje tu wykorzystać swoją rozległą wiedzę o wielościanach...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Wykłady o Bogoczłowieczeństwie pdf

Autor wykładów Włodzimierz Sołowjow (1853-1900) rosyjski filozof, którego w pełni zasadnie można by nazwać "rosyjskim Platonem" powszechnie uznaje się za "pierwszego profesjonalnego" filozofa rosyjskiego, próbującego skutecznie syntezować opozycyjne wobec siebie tradycje XIX-wiecznej myśli...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Zostać księdzem? pdf

Książka o powołaniach kapłańskich w Kościele katolickim w Polsce w ujęciu socjologicznymi. Autorka na podstawie przeprowadzonych wywiadów z młodymi kapłanami i z seminarzystami pokazuje sposób doświadczania powołania przez młodych mężczyzn. Opowiadają oni historie swojego życia w sposób pozwalający...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Religia a polityka pdf

Książka z zakresu historii myśli religijnej i politycznej stawia sobie za cel ukazanie historycznego tła relacji religii i polityki w chrześcijaństwie zachodnim. Publikacja obejmuje zagadnienia teologii politycznej, stosunku ideologii politycznych (m.in. liberalizmu i socjalizmu) do religii,...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Nietypowe rodziny pdf

Praca zawiera obszerny przegląd literatury dotyczącej związków homoseksualnych w perspektywie psychologicznej, a zwłaszcza w aspekcie więzi emocjonalnych istniejących w tych związkach oraz rodzinach. Wyjątkowa w naszym kraju publikacja, będąca cennym źródłem informacji nie tylko dla pracowników...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Samotność duszy pdf

Autor przedstawia historyczne i filozoficzne tło, na którym toczyły się ubiegłowieczne spory o kondycję cywilizacji europejskiej doby nowoczesności. W tym kontekście analizuje główne wątki dyskusji między zwolennikami "wiary" a obrońcami "rozumu". Stara się ukazać mocne i słabe strony obu tych...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Psychologia myślenia spiskowego pdf

Monografia naukowa na temat uwarunkowań, natury i konsekwencji myślenia spiskowego. Autorka opisuje determinanty i mechanizmy tego zjawiska, zajmuje się m.in. zróżnicowaniem rodzajów teorii spiskowych, ich mechanizmami poznawczymi i skutkami, uwzględniając niemal wszystkie badania empiryczne, jakie...

Nasza cena:
16.56zł
Cena rynkowa: 19.20
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności pdf

Zbiór artykułów prezentujący problematykę niepełnosprawności - na przykładach takich grup, jak osoby głuche lub słabosłyszące, z zespołem Downa, ADHD i autyzmem - w sposób interdyscyplinarny, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia czynników psychologicznych, społecznych oraz kulturowych. Autorzy...

Nasza cena:
21.39zł
Cena rynkowa: 24.80
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Neurobiologia na tropie świadomości pdf

Nowoczesny podręcznik intensywnie rozwijającej się w ostatnich latach nauki o pracy mózgu dla studentów biologii, psychologii, medycyny, filozofii i informatyki oraz dla naukowców zajmujących się takimi badaniami.Autor, jeden z czołowych badaczy zajmujących się nauką o świadomości, rozpatruje...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Ścieżki ku sobie i od siebie pdf

Publikacja jest pracą empiryczną, w której autor bada zjawiska mające miejsce w rodzinach osób chorych na schizofrenię. Autor rozważa w tych rodzinach takie relacje pomiędzy jej członkami jak: odsuwanie, wiązanie, separacja czy wykluczanie. Przeprowadzane badania wykazują między innymi niesłuszność...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Płeć, przyjemność i przemoc pdf

Autorka dokonuje analizy dyskursu eksperckiego ostatnich czterdziestu lat w dziedzinie seksuologii, starając się odpowiedzieć na postawione przez siebie pytania: Jaką trzeba być kobietą, jakim trzeba być mężczyzną, żeby osiągnąć przyjemność seksualną? Jakie warunki musi spełnić ofiara przemocy,...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Ja - inny pdf

Autorka analizuje relacje osób niepełnosprawnych ruchowo z ludźmi dotkniętymi innym rodzajem niepełnosprawności. Interpretuje otrzymane wyniki oraz rozważa, czym powinna być autentyczna relacja międzypodmiotowa, w odniesieniu do twórczości francuskiego myśliciela Emmanuela Lévinasa. Próbuje...

Nasza cena:
24.15zł
Cena rynkowa: 28.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook 5th Warsaw School of Statistical Physics pdf

Zbiór materiałów konferencyjnych ze spotkania w Kazimierzu Dolnym, które odbyło się w dniach 22-29.06.2013 r. Organizatorami tych międzynarodowych konferencji jest Instytut Fizyki Teoretycznej UW oraz Fundacja Pro Physica. Publikacja w języku angielskim.

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Cyberprzemoc pdf

Książka poświęcona problematyce przemocy rówieśniczej i badań nad nią. Dramatyczne konsekwencje przypadków cyberagresji uruchomiły inicjatywy o charakterze prewencyjnym i edukacyjnym, a także zmiany w prawie. Zaczęto podejmować pierwsze próby projektowania i realizacji programów profilaktycznych...

Nasza cena:
20.01zł
Cena rynkowa: 23.20
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych pdf

Monografia dotycząca psychologii stosunków międzygrupowych, której autor próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób skłonność do dehumanizowania ""obcych"" jest modyfikowana przez fakt, że grupa własna kooperuje bądź też rywalizuje z grupą obcą. W serii trzech niezwykle pomysłowych, starannie...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Identyfikacja wartości osobistych w badaniach psychologicznych pdf

Monografia z zakresu metodologii badań psychologicznych, dotycząca wskazywania wartości osobistych jako motywów ludzkich zachowań i wyborów. Autor opisuje podejście środków i celów w badaniach nad wartościami. Następnie prezentuje metodę ladderingu realizującą to podejście i służącą do wskazywania...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Filozofia i wartości. IV pdf

Tom rozważań dotyczących kwestii ontologicznych, etycznych i aksjologicznych. Zebrane w nim artykuły wyrażają pewne stanowisko filozoficzne, które sam Autor określa mianem: transcendentalny racjonalizm. Na publikację składają się teksty opublikowane już w XXI wieku z wyjątkiem jednego, który...

Nasza cena:
29.67zł
Cena rynkowa: 34.40
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook W kręgu psychologii społecznej pdf

Książka dedykowana profesorowi Januszowi Grzelakowi, jednemu z najwybitniejszych polskich psychologów społecznych, została napisana przez Jego uczniów i współpracowników. Podejmuje zagadnienia trwale obecne w dorobku Profesora: orientacje społeczne i orientacje kontroli, uprzedzenia i relacje...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Kultura piśmienna w Polsce średniowiecznej. X-XII wiek pdf

Przedmiotem monografii Cezarego Święckiego jest całość tekstów wczesnośredniowiecznych w Polsce z obszaru literatury pięknej i z zakresu literatury stosowanej (użytkowej). Autor ukazał bogactwo wczesnego średniowiecza w Polsce, odsłonił mnogość rękopisów i ksiąg, prześledził zasoby bibliotek,...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Mionowy układ wyzwalania kalorymetru BAC pdf

Autor przedstawia projekt, budowę i analizę funkcjonowania mionowego układu wyzwalania kalorymetru uzupełniającego BAC (Backing Calorimeter), będącego częścią eksperymentu ZEUS prowadzonego w latach 1992-2007 w ośrodku naukowym DESY w Hamburgu. Kalorymetr BAC, skonstruowany przez zespół fizyków i...

Nasza cena:
24.15zł
Cena rynkowa: 28.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Portrety psychologiczne pdf

Portretowanie psychologiczne ma w sobie coś z zimnej diagnozy, werdyktu, etykiety, klasyfikacji typologicznej. Wszystko w nim powinno zostać nazwane - często w trudnym dla laika języku, wedle ustalonych arbitralnie miar opisu. Wbrew pozorom owe miary nie wywodzą się z wieloznacznych kodów...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Racjonalność i komunikacja pdf

Celem niniejszej książki jest ukazanie filozoficznych podstaw, na których wspiera się teoria komunikacji Habermasa. Istotę teoretycznego zamysłu twórcy Teorii działania komunikacyjnego należy, jak się zdaje, ująć w kategoriach zmiany paradygmatu, o czym zresztą przekonany jest sam jej autor. Nie...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Studia z neuropsychologii klinicznej pdf

Publikacja przygotowana na Wydziale Psychologii UW dla uczczenia dorobku naukowego i dydaktycznego prof. dr hab. Danuty Kądzielawy. Książkę otwierają teksty opisujące dzieje życia i drogi zawodowej Jubilatki, a także prezentujące Jej dokonania zarówno z perspektywy wiedzy i doświadczeń zawodowych,...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Lamarkizm społeczny a rasizm i eugenika we Francji pdf

Tematykę książki można zaliczyć do dziedziny historii idei. Praca stanowi próbę ukazania dziejów francuskiego nurtu naukowego i intelektualnego zwanego lamarkizmem (a w XX wieku neolamarkizmem) w szerszym kontekście przyrodoznawstwa europejskiego (i po części amerykańskiego) oraz na tle sięgającej...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
Trzeci brzeg W poszukiwaniu ekorozwoju

Dlaczego Ignacy Sachs? Można się zgadzać lub nie z całością jego analiz i przyjmować lub nie jego światopogląd, ale jest ON jednym z rzadkich myślicieli zajmujących się kondycją ludzką w czasach, gdy obowiązuje imperatyw ekologiczny. A tę dziedzinę zna doskonale, obcuje z nią, bada ją i o niej...

Rok Wydania: 2011
Oprawa: Miękka
1-3 dni + czas dostawy
Nasza cena:
38.08zł
Cena rynkowa: 40.95
7%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Wychować Boga pdf

Publikacja jest historyczno-filozoficzną monografią poświęconą myśli estetycznej Baumgartena przedstawionej na tle rozwoju szkoły Leibniza i Wolffa oraz pietystów. Zaznaczony został w niej oryginalny udział Baumgartena w stworzeniu estetyki filozoficznej, którą pojmował jako projekt...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Upośledzeni umysłowo pdf

Autorka przygląda się temu, jak odbiera i jak ustosunkowuje się do osób niepełnosprawnych umysłowo społeczeństwo i nauka. Gdzie są przez nie wytyczane granice człowieczeństwa i czy można w ogóle te granice wytyczać. Jak człowieka niepełnosprawnego intelektualnie definiowały różne systemy...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Rozmowy o rozwoju osobowym pdf

Autorki posługują się pojęciem rozwoju osobowego, by uwypuklić znaczenie aktywnego i zdolnego do refleksji podmiotu, mającego wpływ na przemiany samego siebie w różnych fazach życia. Liczne odwołania do literatury ilustrują ogólny stan wiedzy psychologicznej, a przytoczenie ustaleń empirycznych...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
Bilingual Language Acquisition Focus on Relative Clauses in Polish and English

Niniejsza książka prezentuje dogłębną analizę współczesnego rozumienia rozwoju języka u dzieci dwujęzycznych. Część pierwsza książki to szeroko zakrojony przegląd literatury naukowej traktującej o akwizycji języka z perspektywy teorii Gramatyki Uniwersalnej Noama Chomskiego. Część druga książki...

Rok Wydania: 2014
Oprawa: Miękka
1-3 dni + czas dostawy
Nasza cena:
29.38zł
Cena rynkowa: 29.59
1%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook W kręgu wartości i kultury Japonii pdf

Prezentowany tom zawiera m.in. teksty dotyczące Nishidy Kitar?, najwybitniejszego filozofa japońskiego XX wieku, który odegrał kluczową rolę w powstaniu japońskiej filozofii nowożytnej jako duchowy ojciec słynnej Szkoły w Kioto. Ponadto znaleźć można tu prace związane tematycznie z szeroko pojętymi...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook The Muon Trigger of the CMS experiment - design, performance, upgrade pdf

The CMS experiment has operated smoothly during the LHC Run-1 (2010-2013). A large numer of collisions, triggered by the CMS Level-1 and High-Level trigger systems allowed CMS to discover the Higgs boson and perform many important physics measurements and searches.In this monograph the muon trigger...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
Sklep prowadzony przez Glosel sp. z.o.o. sp.k., ul. Kolejowa 12E/3, 15-701 Białystok
Copyright © 2004-2017 CzaryMary.pl
Mapa galerii: 1 | 2 T
Zapisz się na nasz magiczny newsletter i odbierz
Kod 7% dodatkowego rabatu ważne przez 7 dni
Kod otrzymasz tylko przy zapisie przez to okno.
Adres e-mail jest nieprawidłowy
Wyrażam zgodę przetwarzanie podanego adresu e-mail w celu wysyłania treści marketingowej przez www.CzaryMary.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.).
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter!

W ciągu najbliższych kilku minut
(z reguły 5, w wyjątkowych sytuacjach do 90 min.)
na Twój adres e-mail
wyślemy wiadomość z kodem dającym 7% dodatkowego rabatu.
Możesz skorzystać z niego jeden raz!