Magiczne Bestsellery

  |  

Promocje

  |  

Horoskop

  |  

Salon wróżb i magii

  |  

Magiczny Blog

  |  

Kontakt / O nas

  |  

Koszty dostawy

Wydawnictwo Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego

Wytwarzanie poczucia normalności w rozmowie codziennej. Studium socjologiczne

Praca ma na celu aplikację pojęcia bezpieczeństwa ontologicznego do analizy konwersacji w celu interpretacji rytualnych form naprawy w codziennej rozmowie. Analiza empiryczna dotyczy sytuacji zagrożenia naturalnego przebiegu rozmowy. Do analizy wykorzystana została rytualna analiza konwersacji...

Rok Wydania: 2014
Oprawa: Miękka
24 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
24.70zł
Cena rynkowa: 26.00
5%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
Mitologia Słowian

Nowe wydanie Mitologii Słowian zostało przygotowane na podstawie materiałów zachowanych w spuściźnie pośmiertnej autora. - Wprowadzono w nim aparat badawczy (przypisy, bibliografię obejmującą kilkaset pozycji), przygotowany częściowo przez Aleksandra Gieysztora i zachowany w rękopisie, częściowo...

Rok Wydania: 2020
Oprawa: Miękka
4 dni + czas dostawy
Nasza cena:
35.10zł
Cena rynkowa: 39.00
10%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Maat pdf

Autor prezentuje różne aspekty pojęcia Maat - kluczowego w kulturze starożytnego Egiptu. Nie da się go przełożyć na współczesne języki jednym terminem. Można je przybliżyć, używając określeń: prawda, sprawiedliwość, prawo, porządek, mądrość, szczerość. Starożytni Egipcjanie postrzegali Maat jako...

Nasza cena:
33.81zł
Cena rynkowa: 39.20
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Człowiek w sytuacji nie tylko z perspektywy psychologa pdf

Zbiór esejów z różnych dziedzin psychologii, a także antropologii kulturowej, paleogeografii i geologii, socjologii, filozofii politycznej, filozofii religii, teologii, historii, orientalistyki, kulturoznawstwa, leksykografii, pedagogiki, genetyki i archeologii, inspirowanych teorią czynności...

Nasza cena:
33.81zł
Cena rynkowa: 39.20
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Błądzę, więc myślę. pdf

Autorka prezentuje podstawy systematycznej koncepcji myśli mających treść, czyli reprezentacji umysłowych. Wykorzystuje przy tym przykłady z praktyki naukowej kognitywistów: psychologów, neuronaukowców, specjalistów od sztucznej inteligencji czy filozofów umysłu. Uzasadnia przyjęte rozstrzygnięcia...

Nasza cena:
25.54zł
Cena rynkowa: 29.61
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Radykalny nonantropocentryzm pdf

Autorka p???????ublikacji podejmuje polemikę z interpretacjami, według których filozofia Martina Heideggera wpisuje się w tradycję antropocentryzmu. Stara się nie tylko oddalić niemożność zaadaptowania filozofii Heideggera przez ekofilozofię w ogóle i ekologię głęboką w szczególności, lecz pokazuje...

Nasza cena:
24.16zł
Cena rynkowa: 28.01
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Monteskiusz w Polsce pdf

Praca dotyczy związków Monteskiusza z Polską począwszy od XVIII wieku aż po czasy współczesne. Autor z jednej strony przedstawia poglądy francuskiego filozofa i prawnika na ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku, z drugiej zaś - recepcję jego refleksji politycznych w polskiej...

Nasza cena:
26.91zł
Cena rynkowa: 31.20
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Dzieła. Tom 4 pdf

Książka, po raz pierwszy wydana w 1982 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy, jest prezentacją projektu filozoficznego Marka J. Siemka z lat siedemdziesiątych. Składa się z dziesięciu niezależnych artykułów poświęconych istotnym zagadnieniom filozofii XX wieku. Stawiając się w roli przewodnika,...

Nasza cena:
25.53zł
Cena rynkowa: 29.60
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Nauka o uzależnieniach pdf

Książka jest lekturą dla wszystkich, których dotyka problem uzależnień - samych chorych, ich bliskich oraz terapeutów usiłującym im pomóc. Można tu znaleźć wyjaśnienie biologicznych przyczyn powstawania tego typu zależności nie tylko od rozmaitych związków chemicznych, takich jak alkohol czy...

Nasza cena:
23.83zł
Cena rynkowa: 28.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Genealogia i emancypacja pdf

Rozważania nad możliwością charakterystycznej dla współczesnych społeczeństw zachodnich emancypacji od władzy. Autorka koncentruje się na właściwym dla tej koncepcji sposobie łączenia namysłu nad dotychczasowymi dziejami (dociekania genealogiczne) z refleksją dotyczącą możliwej formy uwalniania się...

Nasza cena:
24.15zł
Cena rynkowa: 28.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Life and aging with HIV pdf

A monograph on the epidemiology and course of HIV infections, neuroimaging diagnostics, and the cognitive adaptation (psychological functioning) of people infected with HIV, as well as their aging processes - with a particular emphasis on their olfactory and auditory functions and metabolic bone...

Nasza cena:
40.85zł
Cena rynkowa: 48.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Symetria w fizyce materii pdf

Autor wprowadza Czytelnika w podstawowe pojęcia teorii grup - języka, którym posługują się badacze fizyki cząsteczek oraz fizyki ciała stałego. Pierwsza część książki poświęcona jest ogólnym właściwościom izometrii w dwóch i trzech wymiarach, przekształceniom symetrii obiektów płaskich i...

Nasza cena:
26.55zł
Cena rynkowa: 31.20
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
Dzieła. Tom 4. Filozofia, dialektyka, rzeczywistość

Filozofia, dialektyka, rzeczywistość, po raz pierwszy wydana w 1982 roku przez Państwowy Instytut Wydawniczy, jest prezentacją projektu filozoficznego Marka J. Siemka z lat siedemdziesiątych. Składa się z dziesięciu niezależnych artykułów poświęconych istotnym zagadnieniom filozofii XX wieku....

Rok Wydania: 2018
Oprawa: Twarda
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
35.15zł
Cena rynkowa: 37.00
5%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Między metafizyką a fenomenologią pdf

Publikacja jubileuszowa dedykowana Profesorowi Jackowi Migasińskiemu zawiera teksty Jego przyjaciół, współpracowników i uczniów nawiązujące bezpośrednio do twórczości filozoficznej i działalności akademickiej Jubilata, a także do bliskiej mu problematyki, mieszczące się w spektrum zagadnień od...

Nasza cena:
33.81zł
Cena rynkowa: 39.20
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Dwa systemy emocji i ich konsekwencje dla procesów poznawczych pdf

Autor przedstawia nowy model interakcji emocji i procesów poznawczych, wyjaśniający zachodzące między nimi związki z perspektywy teorii dwusystemowych, opisujących działanie umysłu w kategoriach procesów automatycznych i kontrolowanych. Prezentuje wyniki własnych badań behawioralnych i...

Nasza cena:
23.46zł
Cena rynkowa: 27.20
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Cywilizacja pdf

Autor prezentuje historię pojęcia "cywilizacja" od około 1750 roku do około 1880 roku. Analizuje teksty pisane przez twórców różnych narodowości i specjalności: filozofów, historyków, językoznawców, antropologów, polityków, podróżników, pisarzy i poetów. Przyjęta metoda pracy, prowadząca od analizy...

Nasza cena:
27.91zł
Cena rynkowa: 32.80
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Dzieła. Tom 2 pdf

Podstawą edycji jest nowa wersja tekstu o Schillerze, nad którą Marek J. Siemek pracował w ostatnich latach życia. W porównaniu ze znaną monografią, opublikowaną w serii Myśli i Ludzie (Wiedza Powszechna, 1970), zawartość tomu została wzbogacona o aparat krytyczny oraz wątki filozoficzne...

Nasza cena:
23.83zł
Cena rynkowa: 28.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Marian Smoluchowski pdf

The year 2017 marks the 100th anniversary of premature death of Marian Smoluchowski, an outstanding Polish physicist, a pioneer of the kinetic theory of matter currently known as statistical physics. On this occasion, we have published the volume containing: essays on Smoluchowski's life and his...

Nasza cena:
25.19zł
Cena rynkowa: 29.60
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Dzieła. Tom 1 pdf

Najważniejsza polska praca poświęcona filozofii Kanta i Fichtego. Podstawowym celem Autora był opis sposobu myślenia, zwanego transcendentalizmem, w którego powstaniu i rozwoju myśl obu omawianych filozofów odegrała decydującą rolę. Tytułową ideę transcendentalizmu Siemek wydobył z wielorakich...

Nasza cena:
29.28zł
Cena rynkowa: 34.40
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Dzieła. Tom 3 pdf

Zbiór prac Marka J. Siemka poświęconych twórcy Teorii Wiedzy, stanowiący uzupełnienie i rozwinięcie wątków z Idei transcendentalizmu u Fichtego i Kanta. Zawiera swoistą, Siemkowską, interpretację poglądów niemieckiego filozofa oraz sytuuje go w relacji do innych myślicieli - zarówno pokrewnych, tj....

Nasza cena:
25.19zł
Cena rynkowa: 29.60
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Wpływ nowych mediów na przemiany polityczne wybranych państw Bliskiego Wschodu na przykładzie Arabskiej Wiosny pdf

Autorka, przedstawiając genezę Arabskiej Wiosny, jej przebieg w różnych państwach (ze szczególnym uwzględnieniem Tunezji i Egiptu), udowadnia, że nowe media stały się istotnym elementem zachodzących przemian, a ich udział w budowie społeczeństwa obywatelskiego i sfery publicznej na Bliskim...

Nasza cena:
24.51zł
Cena rynkowa: 28.80
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Terapia uzależnień pdf

Kompendium nowoczesnych metod terapii uzależnień, których skuteczność potwierdzono w rygorystycznych badaniach naukowych. Publikacja adresowana do osób prowadzących leczenie osób uzależnionych oraz przygotowujących się do zdobycia odpowiednich certyfikatów (specjalistów psychoterapii uzależnień i...

Nasza cena:
8.63zł
Cena rynkowa: 10.00
14%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Księżyc w nauce XVII wieku pdf

Księżyc w nauce XVII wieku przedstawia historię badań, które doprowadziły do ukształtowania się współczesnego obrazu Srebrnego Globu -- bryły obiegającej Ziemię po orbicie keplerowskiej i wirującej wokół własnej osi. Książka rozpoczyna się od przeglądu opinii o ruchu obrotowym Księżyca od...

Nasza cena:
8.51zł
Cena rynkowa: 10.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Filozofia oświecenia pdf

Filozofia oświecenia jest książką obejmującą - w wymiarze dobrze pojętej, wzorcowej niejako syntezy - szeroki zakres problemów idei i myśli XVIII wieku, których znajomość jest niezbędna nie tylko historykom filozofii, ale też - historykom sztuki, literatury, myśli społecznej, a więc szeroko...

Nasza cena:
8.51zł
Cena rynkowa: 10.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Standard and Non-standard Neutrino Oscillations Involving Tau Neutrinos pdf

Publikacja podsumowuje stan aktualnej wiedzy na temat oscylacji neutrin z udziałem neutrin taonowych. Zawiera omówienie procesów znanych w standardowym modelu fizyki cząstek elementarnych, a także poszukiwań oscylacji z udziałem neutrin sterylnych, które mogą prowadzić do anomalnej produkcji...

Nasza cena:
23.83zł
Cena rynkowa: 28.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Życie i starzenie się z wirusem HIV pdf

Monografia dotycząca epidemiologii i przebiegu zakażeń HIV, diagnostyki neuroobrazowej, funkcjonowania psychicznego osób zakażonych wirusem HIV oraz procesów starzenia, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji węchowych i słuchowych oraz metabolicznych chorób kości u takich osób. Publikacja wyjątkowa...

Nasza cena:
33.36zł
Cena rynkowa: 39.20
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Między myśleniem a działaniem pdf

Rozprawa poświęcona współczesnej filozofii edukacji ? zwłaszcza w jej odmianie anglosaskiej ? w której centralne miejsce zajmuje znaczenie relacji między namysłem filozoficznym a praktyką pedagogiczną. Prezentowane w niej rozważania dotyczą zarówno analitycznej koncepcji filozoficznej refleksji nad...

Nasza cena:
8.51zł
Cena rynkowa: 10.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Główne problemy współczesnej fenomenologii pdf

Antologia tekstów po raz pierwszy tłumaczonych na język polski, składających się na obraz współczesnej fenomenologii - prezentujących zjawiska w niej zachodzące i ukazujących jednocześnie żywe dyskusje, jakie fenomenologia prowadzi z innymi dyscyplinami nauki. Redaktorzy tomu starali się...

Nasza cena:
40.17zł
Cena rynkowa: 47.20
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
Sklep prowadzony przez Glosel sp. z.o.o. sp.k., ul. Kolejowa 12E, 15-701 Białystok
Copyright © 2004-2020 CzaryMary.pl
Mapa galerii: 1 | 2