Magiczne Bestsellery

  |  

Promocje

  |  

Horoskop

  |  

Salon wróżb i magii

  |  

Magiczny Blog

  |  

Kontakt / O nas

  |  

Koszty dostawy

Wydawnictwo Universitas

Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas zostało założone  w 1989 roku przez pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie oficyna wydawnicza zalicza się do najważniejszych i najbardziej prestiżowych wydawnictw naukowych w Polsce.


Universitas specjalizuje się w publikacji literatury naukowej i popularnonaukowej. W ofercie wydawnictwa w szczególności znajdują się książki humanistyczne – o historii, historii sztuki, teorii literatury, a także językoznawstwie. Wydawnictwo wydaje m.in. popularne serie „Horyzonty Nowoczesności”, „Język Polski dla Cudzoziemców” (materiały edukacyjne do nauki języka polskiego dla obcokrajowców), „Krytyka XX i XXI wieku”.


Do grona autorów współpracujących z Universitas zaliczają się m.in. Adam Michnik, prof. Andrzej Walicki, prof. Michał Głowiński.
 

eBook Producenci margaryny? pdf mobi epub

"Producenci margaryny. Marian Zdziechowski i polski modernizm katolicki" to pierwsza monografia opisująca obecność modernizmu katolickiego w polskiej kulturze przełomu XIX i XX wieku. Autor nie tylko opowiada o osobach zaangażowanych w recepcję modernizmu, prezentuje ich intelektualne biografie i...

Nasza cena:
15.30zł
Cena rynkowa: 18.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań pdf mobi epub

W psychologii wciąż nie ma jasności co do tego, czy ludzie wydajniej przetwarzają informacje, gdy są w nastroju pozytywnym, czy też gdy pozostają pod wpływem negatywnego nastroju. W odpowiedzi na to pytanie powstały koncepcje wskazujące, że to, w którym nastroju wystąpi wydajniejsze przetwarzanie...

Nasza cena:
17.85zł
Cena rynkowa: 21.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Nieświadome na scenie Witkacy i psychoanaliza pdf mobi epub

Paweł Dybel w mistrzowski sposób wydobywa w książce różne aspekty splotu biografii i twórczości Witkacego, zrywając ze sposobem, w jaki ujmowano go w dotychczasowej tradycji interpretacyjnej. Wskazuje na kluczowe znaczenie, jakie dla uformowania się osobowości artystycznej pisarza miała jego...

Nasza cena:
21.25zł
Cena rynkowa: 25.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
Psychoanaliza - ziemia obiecana? Dzieje psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Część 1. Okres burzy i naporu

W okresie powojennym w rodzimych środowiskach naukowych utrwaliło się przekonanie, że psychoanaliza była u nas zjawiskiem marginalnym i nigdy nie zakorzeniła się głębiej w polskim życiu umysłowym. Nikt jednak nie przeprowadził poważniejszych badań dotyczących roli, jaką psychoanalitycy z ziem...

Oprawa: broszurowa
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
18.00zł
Cena rynkowa: 36.00
50%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
Nieświadome na scenie. Witkacy i psychoanaliza

Paweł Dybel w mistrzowski sposób wydobywa w książce różne aspekty splotu biografii i twórczości Witkacego, zrywając ze sposobem, w jaki ujmowano go w dotychczasowej tradycji interpretacyjnej. Wskazuje na kluczowe znaczenie, jakie dla uformowania się osobowości artystycznej pisarza miała jego...

Rok Wydania: 2020
Oprawa: broszurowa
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
33.60zł
Cena rynkowa: 42.00
20%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Naród i regiony. Tradycje regionalizmu literackiego w perspektywie nowoczesności (XIX-XXI wiek) pdf mobi epub

Literatura współtworzy zarówno narodowe, jak i regionalne "wspólnoty wyobrażone". Autorzy zebranych w książce studiów - idąc tym tropem - pokazują związki twórczości literackiej z istnieniem każdej z tych wspólnot oraz znaczenie literatury dla poczucia tożsamości pisarzy i czytelników, także...

Nasza cena:
24.65zł
Cena rynkowa: 29.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Zrozumieć Innego pdf mobi epub

Niniejsza książka jest prezentacją problemu rozumienia Innego w wybranych perspektywach filozofii współczesnej: fenomenologii, hermeneutyce, filozofii dialogu czy teorii systemu. Z zaprezentowanych tu analiz wyłaniają się trzy zasadnicze paradygmaty rozumienia Innego: paradygmat egologiczny,...

Nasza cena:
21.25zł
Cena rynkowa: 25.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Bez zaszeregowania. pdf mobi epub

Przez trzydzieści lat najczęściej pisałem o wierszach poetów, a tylko okazjonalnie próbowałem rozumieć lirykę kobiet. Kiedy dostrzegłem tę rażącą dysproporcję, dojrzałem do rewizji, do ponownej lektury pominiętych, a może zlekceważonych, zasobów. Mówię o  zasobach mojej biblioteki, w której kilku...

Nasza cena:
19.55zł
Cena rynkowa: 23.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Recepcja prozy Herty Muller w Polsce pdf mobi epub

Niniejsza publikacja jest próbą przedstawienia odbioru utworów Herty Müller – niemieckiej noblistki z 2009 roku – w Polsce, z zaakcentowaniem charakterystycznych cech jej twórczości, zwłaszcza prozy, które przyciągają uwagę naszych czytelników i krytyków literatury. Autorka podjęła próbę wykazania,...

Nasza cena:
15.30zł
Cena rynkowa: 18.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Wyjść tłumaczowi naprzeciw pdf mobi epub

Zebrane w niniejszym tomie artykuły przedstawiają różne aspekty badań nad tłumaczami – są to przyczynki do ich biografii, studia na temat konkretnych projektów przekładowych i obranych w nich strategii translatorskich, szkice dotyczące widoczności tłumaczy w tekście i różnych aspektów socjologii...

Nasza cena:
21.25zł
Cena rynkowa: 25.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Pośrednicy Współczesny reportaż literacki wobec Innego pdf mobi epub

Magdalenie Horodeckiej udało się z powodzeniem zdekonstruować potoczne przeświadczenie o tym, iż reportaż przynosi neutralny, niczym niezapośredniczony opis kultury Innego. Akcent jej rozważań został położony na aspekt kulturowej mediacji, co w sytuacji, w której Europa zetknęła się ponownie ze...

Nasza cena:
21.25zł
Cena rynkowa: 25.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Stulecie poetek polskich Przekroje - tematy - interpretacje pdf mobi epub

Monografia Stulecie poetek polskich ukazuje twórczość znanych i mniej znanych polskich poetek (a także kilku obcych, literaturze polskiej przyswojonych), powstającą od początku XX do drugiej dekady XXI wieku - ich działalność zarówno poetycką, jak i tłumaczeniową, a także tę adresowaną do młodego...

Nasza cena:
24.65zł
Cena rynkowa: 29.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze pdf mobi epub

Tom studiów Święci i świętość w języku, literaturze i kulturze to przedsięwzięcie i ambitne, i potrzebne. Ambitne, bo wzrok badaczy próbuje ogarnąć bardzo szeroki, interdyscyplinarny materiał. Potrzebne, bo wychodzące naprzeciw przemianom zachodzącym we współczesnej kulturze i nauce. Monografia ta...

Nasza cena:
26.35zł
Cena rynkowa: 32.00
18%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Arendt i Heidegger pdf mobi epub

W intelektualnej relacji Martina Heideggera i Hannah Arendt - jednych z najbardziej wpływowych myślicieli XX wieku - uwidaczniają się najistotniejsze zwroty w najnowszej filozofii oraz historii Zachodu: dramat totalitaryzmu, rozpad tradycyjnych kategorii metafizycznych i politycznych, konieczność...

Nasza cena:
12.75zł
Cena rynkowa: 19.00
33%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Kulturowa teoria literatury Główne pojęcia i problemy pdf mobi epub

Prezentowany tom jest pierwszym efektem realizacji szerszego projektu poświęconego rozwijaniu koncepcji kulturowej teorii literatury. W tej fazie celem naszym było po prostu uchwycenie zmian zaszłych we współczesnej refleksji teoretycznoliterackiej oraz ukazanie ich skutków dla rozumienia zarówno...

Nasza cena:
20.40zł
Cena rynkowa: 24.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Opowieści literackiej Ameryki pdf mobi epub

  Opowieści literackiej Ameryki to lekko i przejrzyście napisana historia prozy amerykańskiej od czasów kolonialnych do pierwszej dekady naszego wieku, studium jakiego nie było u nas od trzydziestu lat.  Nie obciążając czytelnika nadmiarem dat, szczegółów biograficznych czy ocen krytyków, autor...

Nasza cena:
12.75zł
Cena rynkowa: 15.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Układ scalony Gramatyka faz i etykiet pdf mobi epub

Książka podejmuje zagadnienia gramatyki generatywnej określane współcześnie mianem "biolingwistyki". Kluczowym elementem tego typu badań jest mechanizm syntaktyczny generujący struktury hierarchiczne charakteryzujące się dyskretną nieskończonością oraz nieciągłością składników. Właściwość ta...

Nasza cena:
15.30zł
Cena rynkowa: 18.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Seksualny kapitał pdf mobi epub

Jak można rozumieć związki mediów, kultury popularnej i (homo)seksualności? Jaki wpływ na seksualne projekty tożsamościowe mają procesy digitalizacji i konwergencji mediów? W jaki sposób jako użytkownicy mediów konfrontujemy się z politykami tożsamości?  Autorzy znakomitej części prac zmagających...

Nasza cena:
18.70zł
Cena rynkowa: 22.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Od kultury "ja" do kultury "siebie" pdf mobi epub

Od kultury "ja" do kultury "siebie" jest dyskusją z popularnym trybem badania tożsamości opartym na liniowym, synkretycznym modelu narracji.  W antropologicznie zorientowanej analizie tekstów mogą okazać się użyteczne odmienne konstrukcje: na przykład te decentryczne i nieciągłe, odwołujące się do...

Nasza cena:
13.60zł
Cena rynkowa: 16.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Oblicza hermeneutyki pdf mobi epub

Książka prezentuje rozległą panoramę nowoczesnych koncepcji hermeneutycznych, które różnią się od siebie w swych wyjściowych założeniach (F. Schleirmacher, W. Dilthey, M. Heidegger, H.G. Gadamer, P. Szondi, H.R. Jauß, P. Ricoeur, G. Vattimo i inni). Zarazem jednak są one spadkobiercami hermeneutyki...

Nasza cena:
12.75zł
Cena rynkowa: 15.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Panorama literatury francuskiej pdf mobi epub

Książka, którą czytelnik trzyma w ręku, jest propozycją dla osób pragnących dowiedzieć się, jaki wpływ na literackie życie Francji miały w ciągu kilku wieków bieżąca polityka oraz wojny. Omawiana na jej kartach problematyka obejmuje zagadnienia z kilku dyscyplin naukowych – literaturoznawstwa,...

Nasza cena:
16.15zł
Cena rynkowa: 19.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Poszerzanie pola literackiego pdf mobi epub

Tematem książki jest literatura cyfrowa: jej status, właściwości, związki i zerwania z tradycją, a także wyzwania, jakie stawia swoim czytelnikom.W mediach elektronicznych granice pomiędzy sztukami i dyskursami się zacierają, a dotychczasowe kategorie opisu stają się niewystarczające, niekiedy...

Nasza cena:
21.25zł
Cena rynkowa: 25.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
Neopragmatyzm Roberta B. Brandoma

Filozofia analityczna w początkowej fazie rozwoju wyznaczała sobie dość skromne cele. Odżegnując się od metafizycznych uwikłań i rezygnując z tradycyjnych filozoficznych pytań o ostateczną naturę rzeczywistości, „programowo” koncentrowała się na badaniu właściwości naszych wypowiedzi jako...

Oprawa: broszurowa
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
20.01zł
Cena rynkowa: 40.01
50%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Pogoda dla Polski pdf mobi epub

W niniejszym wyborze moich tekstów publicystycznych staram się opisać, zanalizować i zrozumieć dobre i złe zmiany, jakie zaszły w Polsce i w świecie w polityce, religii, społeczeństwie, mediach i kulturze w ostatnich dekadach, zwłaszcza po odrodzeniu się naszej niepodległości. To rodzaj kroniki,...

Nasza cena:
21.25zł
Cena rynkowa: 25.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Geoliteratura. Przewodnik, bedeker, poradnik pdf mobi epub

Miejsce przewodnika wśród dzisiejszych gatunków piśmiennictwa uświadamia nam zakres zmian w kulturze współczesnej. Z gatunku peryferyjnego staje się on gatunkiem centralnym. W coraz większym stopniu jest nie tylko nośnikiem treści poznawczych i użytkowych, ale bywa także swoistym instruktażem...

Nasza cena:
21.25zł
Cena rynkowa: 25.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Góry przestrzenie i krajobrazy pdf mobi epub

Góry - przestrzenie i krajobrazy są zbiorem studiów Jacka Kobuszewskiego poświęconym różnym aspektom literackiej problematyki gór. Autor w młodości łączył działalność taternicką z badaniami dziejów tematyki tatrzańskiej w literaturze. Prezentowanym w książce rozprawom i szkicom koncepcji badań...

Nasza cena:
24.65zł
Cena rynkowa: 29.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Mapowanie bólu Lektura - Spojrzenie - Afekt pdf mobi epub

"Sebastian Porzuczek podjął się w swej książce rozpatrzenia jednego z najtrudniejszych, a także najważniejszych, problemów, jakie przed człowiekiem (i innymi istotami) stawia życie, a przed literaturą i sztuką – ludzkie doświadczenie. Jednym z powodów tej trudności – który w pracy zajmuje istotne...

Nasza cena:
19.55zł
Cena rynkowa: 23.00
15%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
eBook Sacrum i rewolucja pdf mobi epub

Ruch socjalistyczny działający na ziemiach polskich przed 1918 r. gromadził w swych szeregach wierzących i niewierzących.. Ci pierwsi stanowili większość, a należeil tu głównie robotnicy, rzemieślnicy i chłopi. Niewierzącymi byli najczęściej inteligenci. Niezaleźnie od przekonań światopoglądowych...

Nasza cena:
8.50zł
Cena rynkowa: 16.00
47%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
Sklep prowadzony przez Glosel sp. z.o.o. sp.k., ul. Kolejowa 12E, 15-701 Białystok
Copyright © 2004-2020 CzaryMary.pl
Mapa galerii: 1 | 2