Znaczenie odwróconej runy

Odwrócona pozycja runy przedstawia jej negatywne znaczenie, bądź też nieprzepracowane tematy na naszej drodze. Strona ciemna (negatywna) runy często sygnalizuje pojawienie się w życiu trudności, których staraliśmy się nie dostrzegać. Jeżeli korzystamy z run wyrytych w drewnie lub kamykach, aspekt runy możemy ustalić np. przez jej pozycję po wylosowaniu lub rozrzuceniu. Wówczas znak skierowany ku górze oznacza stronę jasną, a skierowany ku dołowi – stronę ciemną. Można ustalać to na podstawie ich rozrzucenia na określonym polu: leżące wewnątrz niego przemawiają poprzez swoją jasną stronę, leżące na zewnątrz – poprzez stronę ciemną. Przy rozkładach kart z wizerunkami run położenie proste mówi o jasnej stronie runy, zaś odwrócone – o ciemnej.
Na temat znaczenia poszczególnych run można przeczytać na stronie „Runy.pl”, gdzie ich znaczenie w pozycji prostej oznaczone zostało przez „+”, a odwrócone przez „-„.
Na początku pracy z runami interpretacja run odwróconych może sprawiać trudności, po głębszym poznaniu ich znaczenie odwrócone powinno być łatwiejsze do uchwycenia. Niektórzy interpretują runy tylko w pozycji prostej i nawet jeśli wyciągną runę odwróconą przekładają jej położenie.

1 Gwiazdka (nie podoba mi się)2 Gwiazdki (słabe)3 Gwiazdki (średnie)4 Gwiazdki (całkiem fajne)5 Gwiazdek (super!) (Brak ocen)
Loading...