Magiczne Bestsellery

  |  

Promocje

  |  

Horoskop

  |  

Salon Wróżb i Magii

  |  

Magiczny Blog

  |  

Kontakt / O nas

  |  

Koszty dostawy

Wydawnictwo Verlag Dashofer


Definicja choroby zawodowej została zdefiniowana w Kodeksie pracy. Jednakże Kodeks pracy i wydane na jego podstawie akty wykonawcze nie wyczerpują zagadnienia. Należy pamiętać, że temat chorób zawodowych reguluje także prawo ubezpieczeń społecznych czy Kodeks postępowania administracyjnego. Celem...

Nasza cena:
63.14zł
Cena rynkowa: 72.57
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Poradnik opisuje rodzaje przeglądów obiektów mostowych, ich harmonogram oraz osoby uprawnione do wykonywania diagnostyki. Przedstawione zostały rodzaje badań kontrolnych z użyciem specjalnych przyrządów lub aparatury w przeglądach szczegółowych. Dzięki publikacji: otrzymasz instrukcję...

Nasza cena:
31.03zł
Cena rynkowa: 35.67
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Poradnik zawiera praktyczne informacje oraz liczne rysunki i schematy niezbędne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym znajdujących się w gruncie elementów budynków. Omawia zasady prawidłowego wykonania izolacji oraz metody ich odtwarzania i naprawy. Porównuje dostępne na rynku...

Nasza cena:
84.54zł
Cena rynkowa: 97.17
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Poradnik ten przeznaczony jest dla firm i osób, które chcą skutecznie zapobiegać lub likwidować zagrożenia biologiczne w budynkach. Kompleksowo omawia problematykę powstawania wilgoci, pleśni i grzybów we wnętrzach obiektów budowlanych. W poradniku zostały przedstawione metody diagnozowania i...

Nasza cena:
105.94zł
Cena rynkowa: 121.77
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Poradnik zawiera informacje na temat bezpieczeństwa technicznego w sektorze gazowym. Przedstawiono wymagania prawne związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz bezpieczeństwem użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych. Dzięki publikacji: poznasz wymagania...

Nasza cena:
31.03zł
Cena rynkowa: 35.67
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Publikacja zawiera praktyczne uwagi dotyczące planowania i organizacji działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w branży wod.-kan. Publikacja to zbiór wytycznych, podzielonych w zależności od specyfiki wykonywanej pracy. Publikacja to niezbędne instrukcje BHP obejmujące...

Nasza cena:
20.33zł
Cena rynkowa: 23.37
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Poradnik przedstawia zasady rozliczania mediów, które są doprowadzone do budynku. Opisane zostały metody rozliczania ciepła, wody i gazu. Przedstawione zostały m.in. sposoby obliczania zużycia ciepła według przyrządów pomiarowych, według podzielników, a także według kryterium powierzchniowego....

Nasza cena:
20.33zł
Cena rynkowa: 23.37
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące dokumentowania systemu zarządzania. Dokumentacja systemu, w tym zwłaszcza Księga Jakości, jest pierwszym etapem oceny systemu podczas audytu certyfikacyjnego. Księga Jakości oraz inne elementy dokumentacji są oceniane przez klienta. Na ich podstawie...

Nasza cena:
53.40zł
Cena rynkowa: 61.38
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

W publikacji przedstawiamy Państwu najczęściej występujące sytuacje nieuregulowanych stanów prawnych oraz sposoby ich uregulowania. Poradnik dla właścicieli nieruchomości jak i dla inwestorów. Praktyczny dokument w formacie pdf! Tematyka:   W opracowaniu tym przedstawiamy Państwu najczęściej...

Nasza cena:
52.43zł
Cena rynkowa: 60.27
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania i wdrażania Metody 5S. Głównym założeniem praktyk 5S jest doprowadzenie do całkowitego zorganizowania, uporządkowania i normalizacji, a przez to kontroli w zakładach produkcyjnych. Aby w należyty sposób rozwiązać problemy związane z brakiem...

Nasza cena:
42.70zł
Cena rynkowa: 49.08
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Dokument elektroniczny Ściany w budownictwie jednorodzinnym zawiera praktyczne informacje dotyczące metod obliczeniowych ścian oraz wyboru materiałów do ich konstrukcji z uwzględnieniem różnych grup materiałowych. Praktyczny dokument w formacie pdf! Tematyka: Dokument elektroniczny Ściany w...

Nasza cena:
52.43zł
Cena rynkowa: 60.27
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Książka w postaci elektronicznej zawiera opis i praktyczne informacje dotyczące metody FMEA. Metoda FMEA jest wykorzystywana przez organizacje do zapobiegania, niwelowania skutków wad, które występują w procesach konstrukcyjnych i wytwórczych. Książka w postaci elektronicznej zawiera opis i...

Nasza cena:
63.14zł
Cena rynkowa: 72.57
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Publikacja zawiera zebrane w formie tabeli zadania, które muszą zostać wykonane podczas postępowania o zamówienie publiczne. Przy każdym zadaniu podana jest podstawa prawna, a także czynność zamawiającego i wykonawcy. Z pewnością ułatwi to codzienną pracę. Publikacja zawiera: praktyczne wskazówki...

Nasza cena:
20.33zł
Cena rynkowa: 23.37
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Publikacja opisuje obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych. W publikacji znajdą Państwo praktyczne wskazówki i komentarze wynikające m. in. z: ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,...

Nasza cena:
20.33zł
Cena rynkowa: 23.37
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

W publikacji zostały omówione następujące tematy: Fazy rozwoju rysunku w zależności od wieku dziecka. Rysunek jako metoda badawcza projekcyjna oraz najmniej ustrukturalizowana. Analiza rysunku – jak przeprowadzić ją poprawnie. Studium przypadku. Korzyści: informacje o tym, jak zdolności do...

Nasza cena:
20.33zł
Cena rynkowa: 23.37
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Liczba polskich wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne w innych krajach Unii Europejskiej ciągle jest zbyt niska, zwłaszcza na tle wykonawców zagranicznych realizujących zamówienia w Polsce. W publikacji przedstawiamy przydatne informacje dla wykonawców ubiegających się o zamówienia...

Nasza cena:
20.33zł
Cena rynkowa: 23.37
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Poradnik przedstawia wymagania dla cech fizycznych i mechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanych z nich warstw. Opisane zostały ważniejsze badania mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do budowy dróg. Dzięki publikacji: poznasz wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych...

Nasza cena:
31.03zł
Cena rynkowa: 35.67
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Publikacja na konkretnych przykładach lokali o różnym przeznaczeniu, obrazowo pokazuje zasady obliczania powierzchni i kubatur według nowej normy. Stanowi narzędzie pomocne w prawidłowym rozumieniu i wdrażaniu zasad nowej normy przez projektantów, wykonawców, inwestorów, właścicieli i zarządców...

Nasza cena:
52.43zł
Cena rynkowa: 60.27
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości podczas prowadzenia badań ipomiarów elektrycznych. Wybrane zagadnienia z treści obejmują: bezpieczeństwo prac pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych, rodzaje i zakres badań i pomiarów ochronnych, błędy przy wykonywaniu pomiarów...

Nasza cena:
105.94zł
Cena rynkowa: 121.77
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Poradnik zawiera praktyczne wskazówki oraz liczne rysunki i zdjęcia pomocne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym dachów płaskich i tarasów. Omawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowane do zabezpieczania stropodachów i tarasów. Porównuje dostępne na rynku materiały...

Nasza cena:
84.54zł
Cena rynkowa: 97.17
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Publikacja przeprowadza Czytelnika przez kolejne etapy procedury przekwalifikowania ziemi rolnej na działkę budowlaną. Jednocześnie wskazuje na zagrożenia, jakie inwestor może spotkać przechodząc przez ten proces. Ponadto poradnik zawiera przykładowe wzory wniosków wraz z odpowiednim komentarzem....

Nasza cena:
53.40zł
Cena rynkowa: 61.38
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Publikacja zawiera gotowe do wykorzystania materiały edukacyjne dla dzieci chorych oraz ich rodziców i opiekunów. Publikacja w wersji elektronicznej stanowi niezastąpioną pomoc dla zespołu terapeutycznego przygotowującego dziecko i jego rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą, gdyż może...

Nasza cena:
41.73zł
Cena rynkowa: 47.97
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

W publikacji znajdziesz szereg informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV. Poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia. Dzięki tej publikacji poznasz m.in.: przepisy prawne związane z wykonywaniem sprawdzeń instalacji i...

Nasza cena:
105.94zł
Cena rynkowa: 121.77
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Książka w postaci elektronicznej zawiera praktyczne informacje dotyczące doskonalenia zarządzania organizacją. W środku znajdziemy opis zasad doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające. Książka w postaci elektronicznej zawiera praktyczne informacje dotyczące...

Nasza cena:
52.43zł
Cena rynkowa: 60.27
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka

Poradnik zawiera informacje na temat bezpieczeństwa technicznego w sektorze gazowym. Przedstawiono wymagania prawne związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz bezpieczeństwem użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych. Dzięki publikacji: poznasz wymagania...

Nasza cena:
31.03zł
Cena rynkowa: 35.67
13%
Oszczędzasz
dodaj do koszyka
Sklep prowadzony przez Glosel sp. z.o.o. sp.k., Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok
Copyright © 2004-2022 CzaryMary.pl