Magiczne Bestsellery

  |  

Promocje

  |  

Horoskop

  |  

Salon Wróżb i Magii

  |  

Magiczny Blog

  |  

Kontakt / O nas

  |  

Koszty dostawy

Wydawnictwo Scholar

Ontologie strukturalne czasoprzestrzeni

Książka Ontologie strukturalne czasoprzestrzeni stanowi pogłębione studium metafizycznych (ontologicznych) interpretacji ogólnej teorii względności Einsteina (OTW). Teoretyczny kontekst rozprawy wyznacza z jednej strony spór o poprawność i właściwą postać metafizyki strukturalistycznej w...

Rok wydania: 2022
Oprawa: Miękka
24 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
46.88zł
dodaj do koszyka
Pochwała ryzyka

Linoskoczek ryzykuje upadkiem, szczególnie wtedy, kiedy zastyga, kiedy stara się utrzymać w miejscu niemal bez ruchu. Powstrzymuje wówczas swój pęd, który przecież zapewniłby mu stabilność. Jednak linoskoczek woli próbować cudu zawieszenia, stojąc na linie. Nieprzejednana. Dufourmantelle pokazuje,...

Rok wydania: 2022
Oprawa: Miękka
48 godzin + czas dostawy
Nasza cena:
59.85zł
dodaj do koszyka
Etyka badań jakościowych w praktyce

Jest to pierwsze w Polsce tak obszerne i wszechstronne opracowanie problemów etyki badań socjologicznych. Konfrontując postulaty normatywne z praktyką badań jakościowych, zwłaszcza związanych z narażeniem osób badanych na zranienie (krzywdę), Adrianna Surmiak uświadamia czytelnikowi, jak duża część...

Rok wydania: 2022
Oprawa: Miękka
48 godzin + czas dostawy
Nasza cena:
42.00zł
dodaj do koszyka
Pragmatyczny liberalizm

Nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z pracą wybitną. Jestem pewien, że książka w istotny sposób wzbogaci rodzimy pejzaż intelektualny. Prof. Andrzej Szahaj Książka wnosi istotny wkład do rozumienia myśli Rorty'ego, ale także ważkiego nurtu w filozofii społecznej, który reprezentował ?...

Rok wydania: 2022
Oprawa: Miękka
48 godzin + czas dostawy
Nasza cena:
49.35zł
dodaj do koszyka
Strukturalne i kulturowe uwarunkowania aktywności zawodowej kobiet w Polsce

Książka zawiera wyniki kilkuletnich prac interdyscyplinarnego zespołu badaczy z Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, dotyczących związków pomiędzy aktywnością zawodową i rodzinną kobiet w Polsce a sferą regulacyjną systemu zabezpieczenia...

Oprawa: Miękka
Wysokość (cm): 23.5
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
17.33zł
dodaj do koszyka
Temperament w pierwszym roku życia

W prezentowanej książce omówiono badanie dotyczące relacji między zmiennością genetyczną oraz środowiskiem prenatalnym a wymiarami temperamentu niemowląt. Autor, z jednej strony przedstawia w jaki sposób czynniki te odrębnie przekładają się na zachowanie dzieci, z drugiej zaś ukazuje ich...

Oprawa: Miękka
Wysokość (cm): 20.7
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
18.90zł
dodaj do koszyka
Człowiek i historia

Twórczość filozoficzna Aleksandra Ochockiego nie oszałamia, jeśli oceniać ją li tylko po ilości monografii i artykułów, ale pod względem oryginalności i rozmachu myślowego niewiele osiągnięć polskiej filozofii przełomu XX i XXI stulecia ? tak sądzimy ? może się z nią równać. Wizję filozofii...

Oprawa: Twarda
Wysokość (cm): 24
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
23.10zł
dodaj do koszyka
Człowiek i historia

Twórczość filozoficzna Aleksandra Ochockiego nie oszałamia, jeśli oceniać ją li tylko po ilości monografii i artykułów, ale pod względem oryginalności i rozmachu myślowego niewiele osiągnięć polskiej filozofii przełomu XX i XXI stulecia ? tak sądzimy ? może się z nią równać. Wizję filozofii...

Rok wydania: 2021
Oprawa: Twarda
48 godzin + czas dostawy
Nasza cena:
46.20zł
dodaj do koszyka
Filozofia, marksizm, socjalizm

Książka składa się z samodzielnych prac, artykułów i rozpraw, powstałych w ostatnich latach i różniących się gatunkowo. Czytelnik może czytać zamieszczone tu teksty w dowolnej kolejności zależnie od nastroju wybierać z oferowanego zestawu te dłuższe, trudniejsze i wymagające maksymalnej...

Rok wydania: 2021
Oprawa: Miękka
48 godzin + czas dostawy
Nasza cena:
37.80zł
dodaj do koszyka
Człowiek wobec wyzwań i dylematów współczesności

Artykuły zamieszczone w tej części książki zawieraj ą refleksje teoretyczne oraz wyniki badań oparte na założeniach decyzyjnych modeli racjonalnych wyborów. Pierwsze trzy teksty to prace teoretyczne, opisujące modele racjonalnego wnioskowania i zwracające szczególną uwagę na dokonywane przez ludzi...

Oprawa: Twarda
Wysokość (cm): 24.1
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
23.63zł
dodaj do koszyka
Rozgrzewanie uwagi - wyczerpywanie woli - uległość

Jakie koszty i jakie korzyści wynikają z konieczności wykonywania czynności intelektualnych wymagających od nas wysiłku? Kiedy sprawowanie kontroli nad czynnościami wysiłkowymi się załamuje, a kiedy człowiek zdolny jest do mobilizacji i zintensyfikowania wysiłku poznawczego? Prezentowana...

Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
21.00zł
dodaj do koszyka
Społeczna psychologia środowiskowa t.9

Książka koncentruje się na związku między jednostką a jej środowiskiem fizyczno - przestrzennym oraz społeczno - kulturowym. Wprowadza w problemy pojawiające się na styku oczekiwań ludzi wobec środowiska i ofert, jakie dla ich spełnienia tworzy społeczno-kulturowy kontekst życia. Przedstawia...

Oprawa: Twarda
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
24.68zł
dodaj do koszyka
Transformacja ekonomiczna w umysłach i zachowaniach Polaków

"Maryla Goszczyńska swą książkę poświęciła zagadnieniom współczesnej psychologii ekonomicznej, odnoszącym się do zjawisk i procesów po wielkim przełomie ustrojowym w 1989 roku. Autorka stworzyła przekonującą syntezę wiedzy o szeroko rozumianych procesach przystosowywania się społeczeństwa polskiego...

Oprawa: Twarda
Wysokość (cm): 23.5
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
22.05zł
dodaj do koszyka
Problemy ochrony praw człowieka w Afryce

Za jedno z największych osiągnięć społecznych drugiej połowy XX wieku uznać można instytucjonalizację systemu ochrony praw człowieka i nadanie im wyróżnionej roli w stosunkach międzynarodowych. W Polsce stan badań nad prawami człowieka w krajach pozaeuropejskich prezentuje się dość skromnie ze...

Oprawa: Twarda
Wysokość (cm): 24.2
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
24.68zł
dodaj do koszyka
Can Work Be Detrimental?

Psychology in Practice For some, excessive workload is a source of satisfaction, while for others it stems from the desire to meet one's own and external expectations. Sometimes a fulfilling job fulfills one's life because it provides everything that is needed to be happy. Work can be an accepted...

Wysokość (cm): 16.4
Szerokość (cm): 23.5
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
18.90zł
dodaj do koszyka
Zachwyt i logika czynu Portret intelektualny Tadeusza Tomaszewskiego Zofia Ratajczak

Posiadane przez nas ezgemplarze mają zniszczone okładkiPortret człowieka, który przez dziesiątki lat kształtował umysły polskich psychologów, który pobudzał ich do twórczej aktywności badawczej i praktyki psychologicznej, z pewnością zasługuje na wnikliwą uwagę Czytelników. Bibliografia Tadeusza...

Oprawa: Miękka
Wysokość (cm): 23.4
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
16.28zł
dodaj do koszyka
Test Rorschacha

Prezentowana monografia testu Rorschacha skupia się przede wszystkim na przedstawieniu Systemu Całościowego Exnera. Autor - profesor Instytutu Psychologii UAM w Poznaniu - jest wybitnym znawcą testu Rorschacha, jedynym w Polsce, który od wielu lat prowadzi nad nim badania i publikuje ich wyniki...

Oprawa: Twarda
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
21.53zł
dodaj do koszyka
Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku

Wymiary życia społecznego to zbiór tekstów, który został zaplanowany tak, by dać potencjalnemu Czytelnikowi możliwie wyczerpujący obraz dokonujących się w Polsce przemian. Ich zadaniem jest, z jednej strony, uzupełnianie ogólnej, standardowej wiedzy podręcznikowej o relatywnie świeże dane. Z...

Oprawa: Miękka
72 godziny + czas dostawy
Nasza cena:
27.83zł
dodaj do koszyka

"Ostatni akapit książki Jana Hudzika można by potraktować jako jej motto:„Filozof, który odwiedza Śląsk, wie, że nie jest już możliwy powrót do kraju jego dzieciństwa, bo nie ma nic w kulturze, co byłoby czyste i autentyczne. Śląsk jest dziś dlatego – w nieznanych filozofowi proporcjach – zarówno...

Nasza cena:
25.06zł
dodaj do koszyka

"Książka zawiera popularny opis najczęściej spotykanych chorób i dysfunkcji psychicznych widzianych z perspektywy psychologa praktyka. Autor przedstawia istotę i naturę między innymi takich zaburzeń, jak: – psychozy,– zaburzenia nastroju,– nerwice i inne zaburzenia lękowe,– zaburzenia osobowości i...

Nasza cena:
23.49zł
dodaj do koszyka

Psychologia i pedagogika są naukami empirycznymi, a to oznacza, że jedyną drogą wprowadzenia do nich nowych twierdzeń i teorii jest konfrontacja z danymi empirycznymi. Powtarzalność badań stanowi istotną cechę poznania naukowego. Metoda eksperymentu jest taką metodą, która pozwala na powtarzalność...

Nasza cena:
25.06zł
dodaj do koszyka

"Do czego potrzebni są zindywidualizowanemu człowiekowi inni ludzie? Jaką funkcję pełni wspólnota w życiu współczesnego człowieka? Jakie przybiera kształty i w jaki sposób jednostka w niej funkcjonuje? Autorka zastanawia się nad tymi pytaniami w kontekście macierzyńskich społeczności internetowych....

Nasza cena:
19.58zł
dodaj do koszyka
Can Work Be Detrimental?

Psychology in Practice For some, excessive workload is a source of satisfaction, while for others it stems from the desire to meet one's own and external expectations. Sometimes a fulfilling job fulfills one's life because it provides everything that is needed to be happy. Work can be an accepted...

Rok wydania: 2014
Wysokość (cm): 16.4
48 godzin + czas dostawy
Nasza cena:
37.80zł
dodaj do koszyka
Smutek

W ostatnim czasie duże zainteresowanie zaczął wzbudzać nastrój, czyli stan o tak małej intensywności, że czasem umyka naszej uwadze. Nie ma on bezpośredniego wpływu na zachowania człowieka, nie stanowi impulsu do działania, nie wybija się na plan pierwszy w naszej świadomości, ale decyduje o tym,...

Rok wydania: 2020
Oprawa: Miękka
48 godzin + czas dostawy
Nasza cena:
29.40zł
dodaj do koszyka
Edukacja obywatelska w działaniu

Autorzy omawiają doświadczenia klasycznej edukacji obywatelskiej, partycypacji uczniowskiej w szkole i samorządzie lokalnym, doświadczenia w animowaniu społeczności lokalnych i partycypacyjne podejście do pracy z młodzieżą. Adresatami publikacji są kręgi akademickie zajmujące się edukacją...

Rok wydania: 2014
Oprawa: Miękka
48 godzin + czas dostawy
Nasza cena:
44.10zł
dodaj do koszyka
Nowe wzorce formowania i rozwoju rodziny w Polsce przyczyny oraz wpływ na zadowolenie z życia

Książka przedstawia najważniejsze wyniki uzyskane w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego „Nowe wzorce formowania rodziny w Polsce – kontekst społeczno-ekonomiczny, preferencje i wpływ na zadowolenie z życia” (FAMWELL). Celem projektu było pogłębienie wiedzy na temat przyczyn...

Rok wydania: 2014
Oprawa: Miękka
48 godzin + czas dostawy
Nasza cena:
31.50zł
dodaj do koszyka
Młodzi emeryci w Polsce

W Polsce proces starzenia się ludności postępuje bardzo szybko, co zmienia kształt „polskiej kultury starości”. Na potrzeby niniejszej książki termin ten definiujemy jako zestaw norm i praktyk społeczno-kulturowych – realizowanych zarówno przez osoby starsze, jak i osoby młode wobec osób starszych...

Rok wydania: 2014
Oprawa: Twarda
48 godzin + czas dostawy
Nasza cena:
32.55zł
dodaj do koszyka
Czy praca szkodzi?

Problem pracoholizmu pojawił się w Polsce stosunkowo niedawno. Przeglądając wpisy na forach internetowych i blogach można dostrzec, jak różne są znaczenia przypisywane pracoholizmowi. Dla jednych nadmierna praca jest źródłem satysfakcji, dla innych wynika z chęci sprostania oczekiwaniom (własnym i...

Rok wydania: 2014
Oprawa: Miękka
48 godzin + czas dostawy
Nasza cena:
29.40zł
dodaj do koszyka
Sklep prowadzony przez: Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, NIP: 542-315-11-57, REGON: 200317860, KRS 0000569207
+48 85 674 36 19, sklep@czarymary.pl

Copyright © 2004-2023 CzaryMary.pl