deva premal

Mantry na przyciągnięcie życiowego partnera

Mantry na przyciągnięcie życiowego partnera

W trakcie wywiadu Leny Świadek z Good Life Poland, przeprowadzonego w październiku 2010, podczas pobytu Devy Premal i Mitena w Warszawie, Deva Premal i Miten wskazali mantrę na przyciągnięcie życiowego partnera – jedną dla kobiet, drugą dla mężczyzn. Według słów Devy Premal zadaniem …