bogini

Uwalnianie Bogini. Bogini nie o trzech, a pięciu obliczach

Dziewica, Matka i Starucha to oblicza Potrójnej Bogini. Lasara Firefox Allen, czarownica należąca do drugiego pokolenia kapłanek pogańskich, w książce „Uwalnianie Bogini” dokonuje głębokiej analizy ograniczeń trójpodziału Bogini i proponuje nowy model kobiecej boskości o pięciu obliczach. Wg. dr Anodei Judith, ten …

Egipska bogini Hathor, matka światła i ciemności

1 kwietnia jest w Egipcie Dniem Hathor. Jest to bogini zwana często matką wszystkich bóstw i bogiń Księżyca. Pierwotnie nazywała się Het-Heret lub Het-Heru, co znaczyło Dom lub Łono Horusa. Egipcjanie nazywali ją „Niebiańską Krową”, która stworzyła Drogę Mleczną ze swoich życiodajnych …

Wyrocznia Izis

Z nową dostawą kart Tarota nowej dostawy kart pojawiła się „Wyrocznia Izis” (Isis Oracle). Jej autorką jest Alana Fairchild, nauczycielka duchowa i uzdrowiciel, pomagająca ludziom w nawiązaniu połączenia z ich boską duszą. Grafikę talii wykonał Jimmy Manton, wielokrotnie nagradzany artysta. Każda z …