Magiczne Bestsellery

  |  

Promocje

  |  

Horoskop

  |  

Salon wróżb i magii

  |  

Magiczny Blog

  |  

Kontakt / O nas

  |  

Koszty dostawy

Wydawnictwo Verlag Dashofer

Cena: od: do:
Sortowanie:
eBook Efektywne motywowanie pracowników pdf

Menedżerowie każdego szczebla oraz pracownicy działów personalnych znajdą w niej informacje: Jak zachęcać innych do działania, aby powstała synergia w zespole? Jak przekonać pracownika, aby identyfikował się z celami firmy? Jak zbudować rzeczywiście efektywny i motywujący system wynagrodzeń? Jakie...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
51.23zł
Cena rynkowa: 60.27
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Okresowe badania i pomiary elektryczne w przemyśle. pdf

Tematyka W publikacji znajdziesz szereg informacji o instalacjach i urządzeniach do 1 kV. Poradnik opracowano na podstawie wymagań norm, jakie muszą spełniać instalacje i urządzenia niskiego napięcia. Korzyści Dzięki tej publikacji poznasz m.in.: - przepisy prawne związane z wykonywaniem sprawdzeń...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
103.50zł
Cena rynkowa: 121.77
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Upadki jako wielki zespół geriatryczny pdf

Tematyka Upadek to nagła i niezamierzona utrata równowagi, wyniku której osoba poszkodowana znajduje się na ziemi lub innej niżej położonej płaszczyźnie. U osób starszych upadki niosą dużo większe ryzyko, ze względu chociażby na gorszy stan zdrowia, czy dłuższy czas gojenia się urazów. Starsi...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
20.16zł
Cena rynkowa: 23.37
14%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Regulacja stanów prawnych nieruchomości pdf

Stan prawny nieruchomości to ogół praw przysługujących w stosunku do danej nieruchomości. Oczywiście najszerszym i podstawowym z tych praw jest prawo własności. Regulacja stanu prawnego nieruchomości sprowadza się zatem do wykazania aktualnego stanu prawnego dotyczącego danej nieruchomości. W...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
51.23zł
Cena rynkowa: 60.27
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną. pdf

Tematyka Publikacja przeprowadza Czytelnika przez kolejne etapy procedury przekwalifikowania ziemi rolnej na działkę budowlaną. Jednocześnie wskazuje na zagrożenia, jakie inwestor może spotkać przechodząc przez ten proces. Ponadto poradnik zawiera przykładowe wzory wniosków wraz z odpowiednim...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
52.17zł
Cena rynkowa: 61.38
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Choroby zawodowe Prawo orzecznictwo postępowanie pdf

Tematyka Definicja choroby zawodowej została zdefiniowana w Kodeksie pracy. Jednakże Kodeks pracy i wydane na jego podstawie akty wykonawcze nie wyczerpują zagadnienia. Należy pamiętać, że temat chorób zawodowych reguluje także prawo ubezpieczeń społecznych czy Kodeks postępowania...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
61.68zł
Cena rynkowa: 72.57
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Doskonalenie zarządzania organizacją - zasady i podstawowe procedury pdf

W środku znajdziemy opis zasad doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające: Przejście z doskonalenia procesów na doskonalenie zarządzania w skali całej organizacji Przykłady oraz sposób opracowania podstawowych - dla doskonalenia zarządzania organizacją - procedur, a...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
51.23zł
Cena rynkowa: 60.27
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Zabezpieczenie elementów budynku znajdujących się w gruncie. pdf

Tematyka Poradnik zawiera praktyczne informacje oraz liczne rysunki i schematy niezbędne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym znajdujących się w gruncie elementów budynków. Omawia zasady prawidłowego wykonania izolacji oraz metody ich odtwarzania i naprawy. Porównuje dostępne na...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
82.59zł
Cena rynkowa: 97.17
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Analiza FMEA - zasady, komentarze, arkusze pdf

Tematyka Książka w postaci elektronicznej zawiera opis i praktyczne informacje dotyczące metody FMEA. Analiza FMEA to analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. Celem analizy wad jest znalezienie potencjalnych przyczyn i skutków błędów popełnianych przy projektowaniu i wyeliminowanie ich zanim...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
61.68zł
Cena rynkowa: 72.57
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Procedury zamówień publicznych pdf

Tematyka Publikacja zawiera zebrane w formie tabeli zadania, które muszą zostać wykonane podczas postępowania o zamówienie publiczne. Przy każdym zadaniu podana jest podstawa prawna, a także czynność zamawiającego i wykonawcy. Z pewnością ułatwi to codzienną pracę. Korzyści Publikacja zawiera:...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
19.86zł
Cena rynkowa: 23.37
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Materiały edukacyjne dla pacjentów i ich opiekunów pdf

Publikacja w wersji elektronicznej stanowi niezastąpioną pomoc dla zespołu terapeutycznego przygotowującego dziecko i jego rodziców do samodzielnego funkcjonowania z chorobą, gdyż może być dowolnie powielana i rozdawana pacjentom w zależności od potrzeb. Gwarancją najwyższej jakości jest patronat...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
40.77zł
Cena rynkowa: 47.97
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Wymagania i badania mieszanek mineralno asfaltowych pdf

Tematyka Poradnik przedstawia wymagania dla cech fizycznych i mechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wykonanych z nich warstw. Opisane zostały ważniejsze badania mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych do budowy dróg. Korzyści -poznasz wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
30.32zł
Cena rynkowa: 35.67
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Obliczanie powierzchni i kubatury obiektów o różnym przeznaczeniu Poradnik specjalisty ds. nieruchomości pdf

Publikacja stanowi narzędzie pomocne w prawidłowym rozumieniu i wdrażaniu zasad nowej normy przez projektantów, wykonawców, inwestorów, właścicieli i zarządców budynków oraz ich użytkowników, a także przez notariuszy i rzeczoznawców majątkowych, umożliwi, wreszcie, uniknięcie wieloznacznych...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
51.23zł
Cena rynkowa: 60.27
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Rozliczenie dostarczanych do budynków mediów pdf

Tematyka Poradnik przedstawia zasady rozliczania mediów, które są doprowadzone do budynku. Opisane zostały metody rozliczania ciepła, wody i gazu. Przedstawione zostały m.in. sposoby obliczania zużycia ciepła według przyrządów pomiarowych, według podzielników, a także według kryterium...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
19.86zł
Cena rynkowa: 23.37
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Ściany w budownictwie jednorodzinnym pdf

Dokument elektroniczny- Ściany w budownictwie jednorodzinnym zawiera praktyczne informacje dotyczące wyboru materiałów do konstrukcji ścian z uwzględnieniem różnych grup materiałowych: ceramika, silikaty, betony, komórkowe, drewno, izolacje, etc. Przedstawiono tu również metody obliczeniowe ścian...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
51.23zł
Cena rynkowa: 60.27
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Ocena stanu technicznego obiektów mostowych pdf

Tematyka Poradnik opisuje rodzaje przeglądów obiektów mostowych ich harmonogram oraz osoby uprawnione do wykonywania diagnostyki. Przedstawione są rodzaje badań kontrolnych z użyciem specjalnych przyrządów lub aparatury w przeglądach szczegółowych. Korzyści otrzymasz instrukcję przeprowadzania...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
30.32zł
Cena rynkowa: 35.67
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Budynki i ich usytuowanie - warunki techniczne pdf

Uwaga zmiany! 21 III 2011 r. zaczęła obowiązywać nowa lista. Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudować, zapewniające spełnienie wymagań...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
155.78zł
Cena rynkowa: 183.27
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Warunki wyposażenia budynków w instalacje gazowe pdf

Tematyka Publikacja poświęcona jest takim zagadnieniom jak: doprowadzenie paliwa gazowego w budynku, instalacja kurka głównego na zewnątrz budynku, lokalizacja przewodów gazowych, instalacja gazomierzy, a także zapewnienie bezpieczeństwa budynków wyposażonych w instalacje gazowe. Korzyści Poradnik...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
30.32zł
Cena rynkowa: 35.67
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Świadectwo energetyczne szkolenie i egzamin pdf

Publikacja szczegółowo omawia całość szkolenia i egzamin na uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych. Opisane są sposoby przeprowadzania i zakres programowy szkoleń, warunki i wysokość opłat za szkolenie i postępowanie administracyjne, wykaz uczelni na których można przystąpić do...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
72.14zł
Cena rynkowa: 84.87
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych pdf

Tematyka Publikacja opisuje obowiązki przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych wynikających z odrębnych przepisów prawnych. W publikacji znajdą Państwo praktyczne wskazówki i komentarze wynikające m. in. z: -ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
19.86zł
Cena rynkowa: 23.37
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Drewniane więźby dachowe w budownictwie jednorodzinnym pdf

Przedstawia metody obliczeniowe, w tym metodę uproszczoną oraz metody komputerowe. Zwraca również uwagę na prawidłowe wykonanie połączeń elementów w węzłach. Ponadto w dokumencie znajdują się informacje na temat: - zabezpieczeń przeciwpożarowych, - ochrony przed korozją biologiczną materiału...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
51.23zł
Cena rynkowa: 60.27
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Jak ubiegać się o zamówienia w krajach Unii Europejskiej? pdf

Tematyka Liczba polskich wykonawców ubiegających się o zamówienia publiczne w innych krajach Unii Europejskiej ciągle jest zbyt niska, zwłaszcza na tle wykonawców zagranicznych realizujących zamówienia w Polsce. W publikacji przedstawiamy przydatne informacje dla wykonawców ubiegających się o...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
19.86zł
Cena rynkowa: 23.37
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Audyt energetyczny dla zarządców nieruchomości pdf

Publikacja prowadzi Czytelnika krok po kroku przez proces tworzenia audytu energetycznego. Szczegółowo omawia jego rodzaje, metody potrzebne do obliczeń w poszczególnych fazach pracy audytora. Opisuje zagadnienia z fizyki budowli, których znajomość jest niezbędna aby uniknąć popełnienia błędów...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
103.50zł
Cena rynkowa: 121.77
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook BHP w sektorze gazowym pdf

Tematyka Poradnik zawiera informacje na temat bezpieczeństwa technicznego w sektorze gazowym. Przedstawiono wymagania prawne związane z budową i eksploatacją sieci i instalacji gazowych oraz bezpieczeństwem użytkowania paliw gazowych i eksploatacji urządzeń gazowych. Korzyści -poznasz wymagania...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
30.32zł
Cena rynkowa: 35.67
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Zabezpieczenie dachów płaskich i tarasów. pdf

Poradnik zawiera praktyczne wskazówki oraz liczne rysunki i zdjęcia pomocne przy zabezpieczaniu przeciwwodnym i przeciwwilgociowym dachów płaskich i tarasów. Omawia rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe stosowane do zabezpieczania stropodachów i tarasów. Porównuje dostępne na rynku materiały hydro...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
82.59zł
Cena rynkowa: 97.17
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Instrukcje BHP- prace wod.- kan. pdf

Tematyka Publikacja zawiera praktyczne uwagi dotyczące planowania i organizacji działań związanych z zarządzaniem bezpieczeństwem i higieną pracy w branży wod.-kan. Publikacja to zbiór wytycznych, podzielonych w zależności od specyfiki wykonywanej pracy. Publikacja to niezbędne instrukcje BHP...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
19.86zł
Cena rynkowa: 23.37
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych Poradnik dla elektryka. pdf

Tematyka Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości podczas prowadzenia badań i pomiarów elektrycznych. Wybrane zagadnienia z treści obejmują: o bezpieczeństwo prac pomiarowych przy urządzeniach elektroenergetycznych o rodzaje i zakres badań i pomiarów ochronnych o błędy przy wykonywaniu...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
103.50zł
Cena rynkowa: 121.77
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Metody pracy z dzieckiem i rodziną pdf

Korzyści Dzięki publikacji zyskają Państwo: -Praktyczne informacje dzięki, którym będą mogli Państwo wybrać najlepszą metodę pracy z podopiecznymi -Fachowe wskazówki jak należy poprowadzić pracę z rodziną według danej metody -Gwarancję, że pomogą Państwo rodzinie rozwiązać ich problemy

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
20.16zł
Cena rynkowa: 23.37
14%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Zasady dokumentowania systemu zarządzania. pdf

Księga Jakości oraz inne elementy dokumentacji są oceniane przez klienta. Na ich podstawie klient powinien nabrać zaufania do organizacji: być przekonany o jej wiarygodności i rzetelności. Wdrożony system zarządzania jakością w organizacji powinien znaleźć bezpośredni wyraz w odpowiednim jego...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
52.17zł
Cena rynkowa: 61.38
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Nowe metody terapii osób niepełnosprawnych - program TEACCH pdf

orzyści Dzięki publikacji zyskają Państwo: -Wiedzę czym jest empowerment -Fachowe informacje jak należy prowadzić terapię z osobami z autyzmem -Wskazówki jak zastosować jedną z metod empowermet w codziennej pracy

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
20.16zł
Cena rynkowa: 23.37
14%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające. pdf

Tematyka Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące stosowania i wdrażania Metody 5S. Głównym założeniem praktyk 5S jest doprowadzenie do całkowitego zorganizowania, uporządkowania i normalizacji, a przez to kontroli w zakładach produkcyjnych. Aby w należyty sposób rozwiązać problemy związane...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
41.72zł
Cena rynkowa: 49.08
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Psychologia tłumu w ratownictwie medycznym pdf

Anonimowość uczestników daje poczucie bezkarności, co potęguje zachowania sprzeczne z normami społecznymi. Zmniejsza się poczucie odpowiedzialności oraz lęk przed prawem i karą. W takich sytuacjach często dochodzi do przepychania, przypadkowych upadków, stratowania uczestników czy aktów agresji i...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
20.16zł
Cena rynkowa: 23.37
14%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Wilgoć, Pleśnie i Grzyby w budynkach pdf

Tematyka Poradnik ten przeznaczony jest dla firm i osób, które chcą skutecznie zapobiegać lub likwidować zagrożenia biologiczne w budynkach. Kompleksowo omawia problematykę powstawania wilgoci, pleśni i grzybów we wnętrzach obiektów budowlanych. W poradniku zostały przedstawione metody...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
103.50zł
Cena rynkowa: 121.97
15%
Oszczędzasz
PLIK:
eBook Rysunek dziecka w diagnozie psychopedagogicznej pdf

Tematyka W zostały omówione następujące tematy: -Fazy rozwoju rysunku w zależności od wieku dziecka -Rysunek jako metoda badawcza projekcyjna oraz najmniej ustrukturalizowana -Analiza rysunku - jak przeprowadzić ją poprawnie -Studium przypadku Korzyści -informacje o tym jak zdolności do rysowania...

Zabezpieczenie: znak wodny
Nasza cena:
19.86zł
Cena rynkowa: 23.37
15%
Oszczędzasz
PLIK:
Sklep prowadzony przez Glosel sp. z.o.o. sp.k., ul. Kolejowa 12E/3, 15-701 Białystok
Copyright © 2004-2017 CzaryMary.pl
CzaryMary.pl korzysta z technologii cookies, przeczytaj więcej na ten temat tutaj.
Mapa galerii: 1 | 2 | produkty niedostępne T
Stany Zjednoczone: koszt dostawy już od 47,90 zł!*
Aby sprawdzić koszt dostawy: (1) wrzuć produkty do CzaroMarowego koszyka,
(2) przejdź do Koszyka i (3) wybierzesz kraj dostawy paczki.
Super! Chcę zobaczyć CzaroMarowe Bestsellery >
* dla paczki o wadze do 1 kg. Pełny cennik kosztów dostawy znajdziesz również tutaj.